Információ leendő elsőseink Szüleinek!
Az eszközlista a honlapunkról letölthető, de kérjük, hogy a 0. szülői értekezletig még ne kezdjenek vásárolni, ott fogják pontosítani az osztályfőnökök az egyéni igényeket.
Szülői értekezletek helyszíne: Rákóczi utca 28. (gyülekező az udvaron)
Időpontváltozás! Az új időpont: 2023.06.19. 16.00

A 0. szülői értekezletre szíveskedjenek 2.100 Ft-ot behozni az iskolai egyennyakkendőre.

A 2023-24 tanévre felvett tanulók oktatási azonosító száma

73358458992
73392962461
73434629077
73434630917
73434636812
73434747230
73434748971
73434750844
73434751986
73434825918
73434829200
73434829381
73434840226
73434844922
73434851865
73434852236
73434855532
73434856360
73434870207
73434870978
73434871456
73434882600
73435375908
73435379460
73435404984
73435424190
73435424726
73435425545
73437504998
73440128247
73441951261
73445750403
73461527127
73469723493
73469900560
73472923478
73473069875
73473074516
73473821140
73474007643
73474010531
73474081168
73475680426
73475875928
73479674768
73479718942
73479805672
73479811651
73480091007
73480127950
73480214297
73480340004
73496098107
73496886638
73512841112
73519465553
73521051929
73524823814
73525325389
73525918242
73525921041
73527815979
73528010730
73532424369
73533557163
73535941870
73537231383
73538268628
73538269993
73546012537
73546625627
73553137059
73557423236
73568251864
73568333066
73568895422
73570002015
73571898328
73572356586
73573044743
73575268638
73579102192
 
 

Csengő hangú rákóczis népdalénekesek sikere a Városi Népdaléneklési Versenyen

Április 26-án kellemes hangulatú délutánt tölthettünk a Laffert Kúriában. Szebbnél szebb
különleges népdalt hallgattunk végig.
A Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola által szervezett népdaléneklési
versenyen a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tehetségei színvonalas
előadásokkal dobogós helyezéseket értek el minden kategóriában. Felkészítő tanáruk
Gondos Brigitta.


21 produkció közül a Vidám csicsergők csapata (3.b osztály) bronz, a Rákóczi pacsirták (5.c
osztályosok) csapata ezüst, Novák Emese (1. a) bronz, Várnai Hanna (2.a) ezüst, Bodnár
Amina (3.d) kiemelt arany, a Cinege lányok: Mustajbasic Jázmin és Juhász Janka (4.c) arany,
Kodela Eszter (5.c) arany, Gál-Zilahi Dominik (5.b) kiemelt arany minősítést szerzett.
Köszönjük a szervezőknek a lehetőséget!

Licsájer – Kozma Edit

Tisztelt Szülők!

Amennyiben a tanuló az általános felvételi eljárás időszakában nem nyert felvételt egy középfokú intézménybe sem, vagy felvételt nyert, de bármilyen okból megváltoztatja döntését úgy – a 2023. május 8. és augusztus 31. között megtartható rendkívüli felvételi eljárás során – egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú intézménybe, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak betöltetlen férőhelyei.

Ezzel kapcsolatos tudnivalók elérhetők:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/rendkivuli_felveteli_eljaras_ures_ferohelyek_2023

BEIRATKOZÁS
Iskolánkban 2023. április 20-21-én 8.00-17.00 óráig lesz a beiratkozás a Rákóczi u. 28. sz. alatt a Könyvtár épületében.
A beiratkozáshoz szükséges tájékoztató és dokumentumok a honlapon a beiratkozás fül alatt megtalálhatóak.

Rákóczisok Ráckevén

Ráckevei Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett II. Ifjúsági Összművészeti Fesztivál
második napján – április 25-én – ismét nagy sikerrel került megrendezésre immáron X. alkalommal a
méltán népszerű népdaléneklési versenyük.
Négy korcsoportban közel ötven versenyző csillogtatta meg tehetségét. Pest megye számos
települése, Budapest és Tolna megye általános, zenei tagozatos és alapfokú művészeti iskolái
képviseltették magukat a versenyen.
A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola öt diákja készült fel nagy lelkesedéssel és
izgalommal, Gondos Brigitta énektanárnő segítségével, erre a megmérettetésre.
Moldvai, szatmári és felcsíki népdalcsokrokat tanultak.
Bodnár Amina 3.d osztályos tanuló arany minősítésben,
Mustajbasic Jázmin 4.c osztályos tanuló bronz minősítésben
Gál Zilahi Dominik 5.b osztályos tanuló szintén bronz minősítésben részesült.
Juhász Janka (4.c) és Kodela Eszter (5.c) is remekül helyt állt az igen nívós mezőnyben. Büszkék
lehetünk rájuk.

Programjaink

ÁPRILIS
április 4.Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
április 5.Tanítás nélküli munkanap 4.
április 6-11.Tavaszi szünet
április 12.Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
április 13.Fogadóóra 17:00-
április 17.Játékos ismerkedő délután leendő elsősöknek 14:00-15:00
április 20-21.Beiratkozás 1. évfolyamra
április 24.Fenntarthatósági Témahét
Kék bolygó 5-6.o.
április 25.Kék bolygó 7-8. o.
április 26.Természettudományos találkozó
Városi természetismereti vetélkedő 3-4. évfolyam
április 28.Bukásra állások beírása
Sulizsák

Nyílt nap leendő elsősöknek és szüleiknek – 2023.04.17.

Programjaink

MÁRCIUS
március 6. Kompetencia kimeneti Mérések kezdete 6-7-8. évf
március 9.Versmondó verseny alsó
SNI rajz verseny
március 14.Március 15-i műsor MűvHáz
március 15.Munkaszüneti nap
március 21.Tanulói adatlapok módosítása középiskolai felvételihez
március 22.Tanulói adatlapok módosítása
március 27.Rákóczi hét alsó
március 29.Rákóczi futóverseny
március 30.Rákóczi Nap
március 31.Asztalitenisz bajnokság

Általános Iskolák körzethatárai 2023/24

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

kijelölte és közzétette

a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ illetékességi területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait a 2023/2024-es tanévre vonatkozóan.

http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-a-2023-2024-tanevben

Dunaharaszti felvételi körzete

Programjaink

FEBRUÁR
február 2.Szülői értekezlet felső 18:00
február 10.Angol helyesírási verseny
február 17.Farsang
DÖK nap (Tanítás nélküli munkanap 2.)
február 22.Középiskolai jelentkezési lapok leadása
február 24.Tanítás nélküli munkanap 3.
NETFIT
Kidobós bajnokság

Drámapedaggógiai foglalkozás

Dec. 19-én a Nyitott Kör Egyesület tartott drámapedagógia foglalkozást az 1. a és 1.b osztályos tanulóknak „Az én rágóm” címmel. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, egy előre felvett  bábfilm segítette a gyerekeket abban, hogy aztán közös beszélgetés keretén belül együtt próbálják megoldani a kisfilmben szereplő gyerekek konfliktusát. A programban lehetőségük volt „megismerkedni” a „bábszereplőkkel”, és belebújni az egyik szereplő bőrébe, így a konfliktushelyzetbe bekerülve többféle megoldás is született. Jó volt látni és hallani, hogy a kicsi elsősök is milyen ügyesen, választékosan tudják megfogalmazni, kifejezni érzéseiket, érzelmeiket.

Üdvözli Önt a Nyitott Kör! (nyitottkor.hu)

Ezúton kívánunk mindenkinek szép karácsonyt, kellemes ünnepeket!

Az alábbi linken hallható dalt iskolánk 3.b osztályos tanulói éneklik.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a következőkről: 

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése 6 éves kor előtt:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban

Figyelem! A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat kötelező érvényű. Amennyiben a Hivatal helyt ad a szülő kérelmének, a gyermek egy tanévvel korábban válik tankötelessé, vagyis egy évvel korábban kezdi meg az általános iskolai tanulmányait. A szülő nem hagyhatja figyelmen kívül a Hivatal határozatát, azzal ellentétes módon a későbbiekben nem dönthet úgy, hogy mégsem íratja be az iskolába a gyermekét.

A tankötelezettség megkezdésének halasztása (ÓVODÁBAN MARADÁS)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

Figyelem! A gyermek hatodik életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Ha a gyermek augusztus 31. napjáig a hetedik életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább már nem halasztható, a hétéves gyermeknek szeptember 1. napjával mindenképp meg kell kezdje tankötelezettségének teljesítését.

Ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési igény (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül (január 18. napjáig) szakértői véleményében javasolja, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ilyenkor a szakértői véleményt az óvodában kell bemutatni, az óvoda pedig annak alapján berögzíti az óvodában maradás tényét a köznevelés információs rendszerébe (KIR).

Figyelem! Ha az SNI, illetve a BTMN feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a gyermek további egy nevelési évig történő óvodában maradását támogató előzetes szakértői vélemény kiállítására január 18. napjáig nem kerül sor és amennyiben a szülő szeretné, hogy gyermeke még egy évig óvodai ellátásban részesüljön, akkor a szülőnek kérelmet kell benyújtania a Hivatalhoz a törvényi határidőn belül, vagyis legkésőbb január 18-a éjfélig.

Figyelem! A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat és a szakértői bizottság szakértői véleménye egyaránt kötelező érvényű. Amennyiben a Hivatal helyt ad a szülő kérelmének, illetve, ha a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága a törvényi határidőn belül javasolja az óvodában maradást, a gyermek egy tanévvel később válik tankötelessé. Ez azt jelenti, hogy a gyermek még egy nevelési évig kötelező módon óvodai ellátásban fog részesülniA szülő nem hagyhatja figyelmen kívül sem a Hivatal határozatát, sem a szakértői bizottság szakértői véleményét, és azzal ellentétes módon nem írathatja gyermekét iskolába.

A kérelmeket a 2023/2024. tanév vonatkozásában 2023. január 18. napjáig kell benyújtani. (A határidő utolsó napja az Ügyfélkapus benyújtás és a postára adás legkésőbbi dátumát jelöli.) A Kormány által elrendelt igazgatási szünet a kérelmek benyújtását nem befolyásoljaa kéreleműrlap 2023. január 01. és 18. között lesz elérhető. Ebben az időszakban a telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat a lenti elérhetőségeken szintén rendelkezésre áll. Fokozottan figyeljen a határidő betartására!

Első adventi kamravásár 2022

PROGRAMJAINK

DECEMBER
december 6 .Mikulás
december 8. Adventi Kamravásár 16:00 – 19:00
december 9.Mikulás kupa
december 12.Alsós karácsonyi műsorok osztálykeretben
december 20.Iskolai karácsonyi műsor
MÜPA/Bábszínház
december 20.Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
Karácsonyi vásár
december 22 – január 8-igTÉLI SZÜNET

Rákóczisok sikere a XXVIII. Területi népdaléneklő versenyen

2022. november 16-án délután nagy izgalommal indultunk Szigetszentmiklósra.  Moldvai népviseletbe öltöztek a lányok, dúdolgatott az a bátor fiú is, aki csengő hangjával elkápráztatta a közönséget.

A Bíró Lajos Általános Iskola tantermében kellemes, hangulatos környezetben élvezhettük a szebbnél szebb dallamokat. Egyik dal különlegesebb volt, mint másik. Sokat tanulhattunk egymástól.

Tanulóink egyéni és csoportos kategóriában is indultak. A 3.b osztályos lányok, a Vidám csicsergők, bronz minősítést szereztek. A 3-4. osztályosok korcsoportjában Bodnár Amina, 3.d osztályos tanuló ezüst minősítést kapott.

Kodela Eszter (5.C) csodálatos hangjával levette a  zsűrit  lábáról. Előadását arany minősítéssel jutalmazták. Gál-Zilahi Dominik (5.b) szatmári dalokat énekelt és az ezüst minősítést kaphatta meg.  Új felfedezettünk, Juhász Panna Tünde a 7-8. osztályosok közül a legjobbnak bizonyult, az arany minősítést nyerte meg.

Igyekszünk minden lehetőséget kihasználni, hogy megmutathassuk milyen szépek az igazi magyar népdalok. Ezt a kincset érdemes megőrizni. Mindig lesznek fiatalok, akik továbbvihetik örökségünket.

Gondos Brigitta

Adventi Kamravásár – 2022. december 8. 16:00-19:00

Kézműveskedés, kirakodóvásár a Kamra kincseivel, arcfestés, forró tea, sütemények.

PROGRAMJAINK

NOVEMBER
november 7.Az iskola 110.születésnapi programsorozat kezdete
november 8. Határtalanul szavalóverseny (helyi)
november 9.helyi népdalverseny
november 10.felsős értekezlet 16:00
Fogadóóra 17:00
november 11.6. évfolyam bemeneti mérés vége
november 14.4. és 5. évfolyam bemeneti mérés kezdete
november 16.Nyílt Nap 2-8. évf. (2. évf 1-3. óra, 3-8. évf. 1-4. óra)
Angol szavalóverseny
november 17.Kiskun Farkas László városi szavalóverseny
november 18. Városi Népdal verseny
november 21.Zrínyi iskolai forduló
november 24.Határtalanul (városi)
november 30.Szülők értesítése bukásról
Elsősök negyedévi értékelése
DIFER felmérés elvégzésének határideje
és 5. Kompetencia bemeneti mérések vége
teremfoci bajnokság
Alsós értekezlet
Felsős értekezlet
Napközis értekezlet

Aktualizált – letölthető éves eseménynaptár 2022-23

Továbbtanulás

Tisztelt Szülők!

Az általános iskola minden év október 31-ig a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat tájékoztatja a középfokú iskolai felvételi eljárás rendjéről.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_intezmenyeknek/kozlemeny_KIFIR_TT_megadasa/

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

A gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

A felvételi lapok aláírására vonatkozóan részletes tájékoztatás található a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról menüpont alatt.

Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülők közötti megegyezés, illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban!

Amennyiben a szülők a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása tekintetében nem tudnak megegyezni, úgy az Oktatási Hivatal a jelentkező egyetlen tanulói adatlapját sem dolgozhatja fel, a felvételi végeredmény megállapítására nem kerül sor. A szülők közötti vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, az Oktatási Hivatal ezekben az ügyekben döntést nem hozhat.

A különleges bánásmódot igénylő tanulók (sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) szüleinek már a jelentkezéseket megelőzően meg kell kezdeniük a tájékozódást a tanulók központi írásbeli vizsgán, illetve a felvételi eljárásban való részvételének speciális feltételeire vonatkozóan. Kérem szépen, hogy erre fokozottan figyeljenek!

A  középfokú felvételi eljárásrend időrendi áttekintése a fontos tudnivalókat, határidőket összefoglalva tartalmazza.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf 
utolsó oldala

Ficzere Noémi.

Papírgyűjtés a DÖK-szervezésében!

2022.09.27-29 keddtől csütörtökig várjuk a szorgos papírgyűjtőket!

Újságpapír (színes és fekete-fehér, katalógus, szórólap, folyóirat)
Papír csomagolási hulladék (hullám/karton papír)
Vegyes papír (könyv, irodai)

A felsős és az alsós osztályok külön versenyeznek, mindkét tagozaton az első három helyezett megkapja az érte járó pénzt, a többi a DÖK kasszába kerül, iskolai programoknál használjuk fel a gyerekek javára pl. versenyek díjazása, hiányzó anyagok, eszközök megvásárlására.

Amiket nekünk köszönhet a világ! „Álmok álmodói”20


Egy péntek délelőtti indulás a busszal és délutáni érkezés az iskolához, a kettő között egy fantasztikus kiállításon voltunk a gyönyörűen felújított Millenáris park, B épületében.
A felsőbb évfolyamról érdeklődő 40 gyereket vittünk el tanulni, ámuldozni, szórakozni, játszani, hiszen ez egy interaktív program 3 órán keresztül. 600 magyar innovációt mutat be érthetően, látványosan, gyerekbarátként ötletes megoldásokkal.
Mindenkinek ajánlom, aki még nem látta ezt a világraszóló magyar találmányokkal teli kiállítás, ami családi időtöltésnek is kiváló.
Bakkné B. Zsuzsa ( Rákóczi Iskola)

Mozgással a gyűjtsünk az alapítványnak!

Rákóczi suli alapítványa szabadtéri edzőeszközöket szeretne vásárolni, kérjük csatlakozzanak a támogatók csapatához!
CHERRISK GO nevű applikáción keresztül lehet naponta 1x 100Ft-al támogatni az alapítványt. Az applikáció ingyenesen letölthető az App Store-ból, és a Google Play Áruházból. Ha megvan az app, akkor úgynevezett „cserkókat” azaz pontokat lehet gyűjteni, méghozzá mobilmentes vezetéssel, biciklizéssel, illetve sétával. Ezeket 5 percenként adja a rendszer.

A felhasználók az összegyűjtött pontjaikat támogatásra válthatják be, ezek után fizeti a CHERRISK a pénzt, amely maximum 500 000 forint.

A támogatás lehetősége a CHERRISK GO appban 2022. október 19-ig található majd meg.

Ha Ön sétál, fut, bringázik vagy autózik, akkor könnyedén támogathatja a mobilmentes mozgásával a sulit, és a gyerekek hozzájuthatnak a sporteszközökhöz!

Hajrá Dunaharaszti!

PROGRAMJAINK:

SZEPTEMBER
szeptember 1. 8.00 óra Tanévnyitó ünnepély
17.00 óra Szülői értekezlet
elsősöknek
szeptember 5. 17.00 óra Szülői értekezlet alsóban
17.00 óra Szülői értekezlet SNI
szeptember 6.SZMK év eleji ülés 18 óra
szeptember 8. Szülői értekezlet felsőben 18.00 óra
szeptember 14.vízparti óra 6.a
szeptember 15.vízparti óra 6.b
szeptember 16.vízparti óra 6.c
szeptember 18.Bólyai nevezési határidő
szeptember 19.POM kezdete (8. évf.)
szeptember 22.Süni bál
szeptember 26.Felmentés heti két testnevelés óráról – igazolás nyomtatványának leadási határideje
Kompetencia bemeneti mérések kezdete
Papírgyűjtés
szeptember 27.Papírgyűjtés
szeptember 28.Papírgyűjtés
szeptember 30.Magyar Diáksport napja alsó-felső futás 2022 m (5.órában)
Levelező versenyek elindítása
Focibajnokság felső
Kupakgyűjtés beindítása

OKTÓBER
október 4. Kisállatkiállítás, faültetés
október 6.Megemlékezés az aradi vértanúkról
október 10.POM vége 8. évfolyam kompetencia bemeneti mérés kezdete
október 14.Bólyai iskolai forduló
október 15.Pályaorientációs nap (Tanítás nélküli munkanap 1.)
október 19.Hősök emlékére futás
Múzeumlátogatás SNI felső
október 20.Kupakgyűjtés vége
október 21.Okt. 23-i megemlékezés
8. évfolyam bemeneti mérés vége
október 24.6. évfolyam bemeneti mérés kezdete
Hősök emlékére futás esőnap
október 26.Garázs- és sütivásár
október 27.Pályaválasztási Fórum MűvHáz 18 óra
október 28.Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
október 31.Munkaszüneti nap
Kosárlabda bajnokság
Evezés
Őszi tanulmányi kirándulásÁltalános iskolai beiratkozás

Tájékoztató az év eleji étkezésről, nyilatkozatokról

Tisztelt Szülők!

Étkezéssel kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy a Menzában a periódusokat szeptember 12-ig meg fogjuk nyitni, akkortól tudnak étkezést lemondani. Addig minden gyermeknek a tavalyi periódus szerint rendelünk étkezést.

Az osztályfőnökök szeptember elsején az osztályfőnöki órákon minden gyermeknek ki fogják osztani az étkezési nyilatkozatokat, amiken kérjük, jelöljék, milyen étkezést igényelnek és jogosultak-e normatív támogatásra.

Ezeket a dokumentumokat kitöltve kérjük visszaküldeni szeptember 2-án (pénteken) az osztályfőnököknek, ezek alapján állítjuk be a Menzában az étkezést. A támogatásra jogosító igazolásokat (tartósbeteg igazolás, rendszeres gyermekvédelmi igazolás, egyéb önkormányzati támogatásra jogosító igazolás) szintén kérjük beküldeni legkésőbb szeptember 5-ig.

Az étkezési nyilatkozatok és a frissített étkezési térítési díjak elérhetőek honlapunkon.

Étekezési díjak tájékoztatók – nyilatkozatok

Tisztelt Szülők!

Az iskolai gyermekétkeztetés díjak a 2022. augusztus 1-jei rendkívüli képviselő-testületi ülés határozata alapján módosulnak 2022. szeptember 1-jétől:

A térítési díj naponta 3 étkezéssel Reggeli: 175 Ft Ebéd: 565 Ft Uzsonna: 175 Ft bruttó 915 Ft/nap -ra emelkedik.

Letölthető tájékoztatók – nyilatkozatok

Tanévkezdési információk

Tisztelt Szülők!

Vége van a nyárnak, jövő héten kezdődik az iskola. Már nagyon várjuk kollégáimmal a gyermekeket, kíváncsian, mennyit nőttek, mennyit változtak.

Normál tanévre készülünk, tantermi oktatással, hideg esetén fűtéssel.

A tanévnyitó szeptember 1-jén lesz 8.00 órától. Ezen a napon 7.30 -7.45.ig várjuk diákjaink érkezését ünneplő ruhában, nyakkendőben. A tanévnyitó után 3 óra osztályfőnöki óra lesz, tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatással, élménybeszámolókkal, játékkal kitöltve. A napnak 11.45-kor lesz vége, ekkor haza lehet vinni a gyerekeket. Ezen a napon étkezés még nem lesz, kérem, biztosítsák azt gyermekeik számára! Napközi sem lesz még, de összevont gyermekfelügyeletet biztosítunk azok számára, akik ezt igénylik. Igényüket kérem jelezzék mielőbb a titkarsag@frakoczi.edu.hu email címen!

Az első osztályosok szülői értekezlete a tanévnyitó napján, délután lesz.

A gyerekek hozzanak magukkal elegendő folyadékot is, és váltóruhát, a kényelmük biztosítására!

A nyár hátralévő részére kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek!

Ficzere Noémi

Idei végzős osztályaink

Kedves végzős diákok. Szeretettel gratulálunk és nagyon sok sikert kívánunk az élet minden területén!

Eszközlista

Eszközlisták

PROGRAMJAINK:

JÚNIUS
június 3. Összetartozás napja, Családi nap
június 6. Pünkösd
június 7. Sulicitta – futóverseny: 1-2. évfolyam
június 13.Sulicitta – futóverseny: 3-4. évfolyam
június 15. Tanév utolsó napja – Ballagás 18 óra
június 22. Középiskolai beiratkozás
június 23.Tanévzáró 9:00

Induló elsős osztályok 2022-23 tanév

A 0. szülői értekezlet időpontja 2022. június 08. szerda 16.00 óra a Rákóczi u. 28-ban.

elsos_osztalyok-2

ALAPÍTVÁNYI BÁL – 2022.05.14. 19:00-től

Iskolánk ismét megrendezi hagyományos 1 Est Nekünk – Alapítványi bálját a József Attila Művelődési házban. Szeretettel várjuk vendégeinket! Támogató jegyek kaphatóak az iskolában és a Művelődési házban.

Várjuk a TOMBOLA-felajánlásokat, kérjük a felajánlókat, hogy ezen a rövid kérdőíven regisztráljanak, a követhetőség miatt.

Program: zene, tánc, műsor, tombola és sok-sok vidámság.

BEIRATKOZÁS

Iskolánkban április 21-én 7.00-17.00 óráig és április 22-én 8.00-17.00 óráig lesz a beiratkozás a Rákóczi u. 28. sz. alatt a Könyvtár épületében.

A beiratkozáshoz szükséges tájékoztató és dokumentumok a honlapon a beiratkozás fül alatt megtalálhatóak.

Szent Anna tó legendája – 2022.04.07-én 18:00-tól a Művházban

Április 7-én élő koncertes árnyjáték keretében megtekinthető ingyenes belépéssel a Szent Anna-tó legendája !

Nagyon sok legenda lengte körül a Szent Anna tavat.

Egyike ezen legendáknak a szerelemben boldogtalan lány története, mely szerint a Anna, a fiatal lány nem szeretett volna férjhez menni a szülők által, számára választott gazdag, ámbár durva és idős vőlegényéhez.

Mivel a szülők hajthatatlanok voltak, Anna az esküvő estéjén a tóba vetette magát.A helyiek a lány tiszteletére és emlékére nevezték el a tavat és minden évben Anna napján, istentiszteletet tartanak a tó szélén.

Húsvéti Játszóház április 9. 14:00-tól a József Attila Művelődési Házban

Pallaga József Bűvész sajnos lemondta előadását , de helyette Magic Hajnalka bűvész kápráztatja el majd a gyerekeket,akik a műsor részévé is válhatnak . Vajon hogy lesz a galambokból fehér nyuszi ? Gyertek el és legyetek részesei a varázslatnak !

Tájékoztatás az államilag finanszírozott általános gyermek- és ifjúsági baleset biztosításról

Ezúton értesítünk minden kedves Szülőt, hogy a Magyar Állam képviseletében eljáró Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre

-2022. január 1. – 2023. december 31.-

szóló szerződést kötött a Groupama Biztosító Zrt.-vel, mint vezető biztosítóval, valamint a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-vel, mint együttbiztosítóval annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

Részletes tájékoztatás – különös tekintettel a szolgáltatási igény bejelentésére – az alábbi linken érhető el:

https://www.groupama.hu/hu/Biztositasok/altalanos-gyermek-es-ifjusagi-balesetbiztositas.html

Nyílt nap leendő elsősők számára

Szeretettel várjuk nyílt napunkra a leendő elsősöket április 8-án, pénteken, a Rákóczi u. 28. Baglyos épületben 8:00-tól.

Zenés – táncos Jótékonységi Gála

Iskolánk 2022. április 21-én 18:00 órai kezdettel a József Attila Művelődési Házban az Ukrajnából menekült gyermemek és családjaik megsegítése céljából. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a plakáton lévő QR-kód vagy az alábbi linkre kattintva! A rendezvényen összegyűlt pénzadomány a helyszínen átadásra kerül a Magyar Vöröskereszt Pest Megye Dunaharaszti Alapszervezete számára.

SEGÍTSÜNK KÖZÖSEN! KÖSZÖNJÜK!

Dunaharaszti diákok kiemelkedő eredményei a IX. Ráckevei Népdaléneklési Versenyen

A Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola ·2022. március 1.-én megszervezte a · IX. Ráckevei Népdaléneklési Versenyt az Ács Károly Művelődési Központban.
A versenyen a délpesti régió több településéről általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és ének- zene tagozatos iskolák alsó és felső tagozatos tanulói vettek részt. Négy korcsoportban, szóló produkciókkal várták a megmérettetésben résztvevőket.
Bronz, ezüst, arany minősítésben, valamint dicséretben részesültek a versenyzők.
A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a 4. b és 4. c osztályból összesen négy diákkal képviseltette magát ezen a rangos rendezvényen. Ők a 3. korcsoportban versenyeztek.

Nevezni két szabadon választott, lehetőleg azonos tájegységben gyűjtött népdallal lehetett, amelyek közül legalább egyet Bartók Béla gyűjtött.
Gál-Zilahi Dominik (4. b) Fejér vármegyei, Ignácz Patrícia (4. b) Békés vármegyei, Kovács Panna (4. b) Békés vármegyei és Lányi Viktória (4. c) moldvai népdalokat adott elő.
Méltán büszkék lehetünk iskolánk növendékeire, hiszen kiemelkedő eredményeket értek el. Gál – Zilahi Dominik kapta az arany minősítést, amivel megnyerte a versenyt, Lányi Viktória bronz minősítésben részesült. Ignácz Patrícia és Kovács Panna is dicséretet érdemel, hiszen megállták a helyüket ebben az igen nehéz mezőnyben.

A gyerekek szorgalmasan, nagy lelkesedéssel készültek erre az igen nívós versenyre. A felkészülésben Gondos Brigitta tanárnő segítette őket.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk és szívből gratulálunk nekik!

PROGRAMJAINK:

MÁRCIUS
március 4. Zrínyi Ilona matematika verseny megyei forduló
március 7. Pénz7 kezdete
március 10. Versmondó verseny alsó tagozat
március 11. Március 15-i ünnepély a Művelődési Házban
március 14. Munkaszüneti nap
március 15. Nemzeti ünnep
március 18.Rajz kiállítás
március 21.Tanulói adatlapok módosítása – középfokú iskolába jelentkezőknek
17.30-kor a „Baglyos” épületben SZMK ülés (jelenléti).
március 22. Tanulói adatlapok módosítása – középfokú iskolába jelentkezőknek
március 24.Rákóczi futóverseny
március 26. Munkanap – márc.14. helyett (h)
DÖK nap – fordított nap (3.)
március 30.Rákóczi Nap, 110 éves az iskola
március 31.Szépfüzet verseny SNI
ÁPRILIS
április 4. Digitális Témahét kezdete
április 6. Húsvéti kézműveskedés a napköziben
áprlilis 7. Fogadó óra 17:00
Versmondó verseny SNI
Húsvéti kézműveskedés a napköziben
április 8. Nyílt Nap a leendő elsősöknek
Húsvéti kézműveskedés a napköziben
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
április 11.Tanítás nélküli munkanap (4.)
április 12.Tanítás nélküli munkanap (5.)
április 13.Tanítás nélküli munkanap (6.)
április 14.Tavaszi szünet
április 15.Tavaszi szünet
április 18.Tavaszi szünet
április 19.Tavaszi szünet
április 20.Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
április 21.Általános iskolai beiratkozás
április 22.Általános iskolai beiratkozás
április 25.Fenntarthatósági Témahét kezdete
Kék bolygó vetélkedő 5-6.o.
április 26.Kék bolygó vetélkedő 7-8.o.
április 28.Természetismereti vetélkedő 3-4. évfolyam
Városi Természettudományos Találkozó
Hangosolvasás verseny SNI
április 29.Bukásra állások beírása
április 30.Ébred a természet! – Környezetismeret és Természetismeret óra külső helyszínen SNI
Sulizsák program

BEISKOLÁZÁS 2022-23-as tanév – KÖRZETHATÁROK

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

kijelölte és közzétette

a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ illetékességi területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan.

http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-a-2022-2023-tanevben

Adó 1% – Köszönjük, ha minket támogat!

Rákóczi-liget Gyermekei Alapítvány
Adószámunk : 18623503-1-13

CÉLJAINK:
Az iskola digitális eszközparkjának bővítése, kültéri játékok vásárlása, iskolán kívüli programokon, versenyeken való részvétel támogatása.

Adó 1%

Képzőművészeti és irodalmi pályázat

Iskolánk pályázatot hirdet fennálásának 110. évfordulójára. Pályázni irodalmi vagy képzőművészeti (rajz, festészet, fotó) alkotással lehet, ami az iskola történetéhez, a sulihoz vagy akár az építéséhez kapcsolódik. A képzőművészeti alkotások maximális mérete A3, a fotókat nyomtatott és digitális formában is kérjük leadni. Az irodalmi kategóriában nincs műfaji megkötés. 4 korcsoportban lehet nevezni:

  1. 7 – 10 év
  2. 11 – 14 év
  3. 15 – 18 év
  4. felnőtt.

Lezárt, jeligével ellátott borítékban várjuk az alkotásokat. Kérjük megjelölni:

  • az alkotó nevét,
  • korcsoportját,
  • ha még tanuló – iskolájának nevét, elérhetőségét
  • az alkotás témáját és címét.

A benyújtott pályamunkákat szakmai zsűri bírálja majd el, a legjobbakat egy kiállításon mutatjuk majd be.

A pályamunkákat a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola címére (2330 Dunaharaszti, Rákóczi Ferenc u. 28.) vagy az iskola könyvtár e-mail címére (l.sziladi.gizella@frakoczi.edu.hu) lehet beküldeni.

Lezárt, jeligével ellátott borítékban várjuk az alkotásokat.

Leadási határidő: 2022. május 15.

PROGRAMJAINK:

FEBRUÁR
február 1.Középiskolába jelentkezés határideje
Rákóczi-versenyek elindítása
február 3. Szülői értekezlet felső 18:00
Alsós szülői értekezlet 17:00
Rákóczi tanulmányi versenyek beindítása
február 10.Angol helyesírási verseny
február 14.Népdal verseny (helyi)
február 24.Angol kultúrális verseny
február 25. Tanítás nélküli munkanap
február 28.Kidobós bajnokság alsó

PREZENTÁCIÓS SIKEREK 👏

A  HEBE Kft. meghirdetett  egy  előadás pályázatot II. Erzsébet angol  királynő  uralkodásának  70. évfordulójára, melyre Berencsi Bence,  iskolánk  8. c osztályos tanulója készítette a következő prezentációt B2 szinten.   A prezentációt választékos  angolsággal, szabadon  elő is adta csoportjában.

RENDKÍVÜLI TANÍTÁSI SZÜNET

A sorozatos tanári- és diák megbetegedések miatt csütörtöktől (2022.01.27) rendkívüli tanítási szünet lesz az intézményben, 2022. január 31-ig, az első tanítási nap 2022. február 1. kedd.

A szünet ideje alatt nem lesz online tanítás sem, nincs étkezés, sem ügyelet, az épület bezárásra és fertőtlenítésre kerül.

Koronavírus: rendkívüli tanítási szünet a Rákóczi suliban

Kolléganőnktől búcsúzunk..

INTÉZKEDÉSI TERV A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL – 2022.01.17 – 5. verzió

intezkedesi_terv_20220114-1

Aludj jól kihívás

Ép testben ép lélek- A mentális egészség hónapja

Globális társadalmi probléma a pihentető alvás hiánya, az alvászavarok. Ez a gyerekek körében is egyre nagyobb gondot okoz. Az iskolai védőnővel karöltve előadásokat tartunk a 6-8. évfolyamos tanulóknak e témakörben. Ehhez kapcsolódva egy kihívásra invitáljuk őket, amely alapján minden héten változtatnak egy körülményt az alvási szokásaikkal kapcsolatban. Ezek tapasztalatait minden héten megbeszéljük. A kihívás 4 héten keresztül tart, amely révén szeretnénk ráébreszteni a gyerekeket, hogy tudatosan alakítsák alvási szokásaikat a testük jelzései alapján.

Búcsúzunk szeretett kolléganőnktől,  Humicskó Zsuzsannától, Zsuzsika nénitől!

Közel 30 évig volt iskolánk lelkes tanító nénije, aki szeretettel fordult a gyerekek, szülők és a kollégák felé egyaránt. Fáradhatatlanul tanította a kis nebulókat a helyes beszédre, az illemre, belecsempészve óráin a drámapedagógia alapjait. Vidám, jóhangulatú óráin, bemutatóóráin jól érezte magát gyermek, felnőtt egyaránt. A vérében volt a tanítás, ízig-vérig pedagógus volt. Számára a tanítás nem munka volt, hanem „szórakozás”. Imádott a gyerekek között lenni, ez volt a lételeme. Az életerőt ő nem a Naptól kapta, hanem a kis tanítványoktól. Az iskolában minden tanuló ismerte őt, ha nem Zsuzsika néni osztályába járt, akkor is, hiszen minden kisdiákhoz volt egy kedves szava, mosolya.

Humoros történeteivel mosolyt csalt a kollégák arcára is a komor mindennapokban, a tanári hangos volt a nevetéstől, felüdülés volt Zsuzsika mellett lenni. Ha nagy ritkán elmaradt a mosoly, nevetés, akkor tudtuk, hogy rajtunk a sor, nekünk, kollégáknak kell egy kicsit felvidítani, erőt adni. Sohasem feledjük az igényes műsorait, a táncóráit, amit nagy odaadással, lelkesedéssel tartott a kollégáknak és gyerekeknek egyaránt.

Nagy űrt hagyott maga után, nehéz feldolgozni hiányát! Emlékezzünk rá az utolsó osztályával készült képekkel, ahol még mosolygósan állt a kamera elé.

Isten veled, Zsuzsika néni, emléked szívünkben megőrizzük!

Kosztolányi Dezső szavaival búcsúzik az iskola minden dolgozója!

„Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: “Hol volt…”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: “Nem volt… “
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.”

Továbbtanulási információk

PROGRAMJAINK:

JANUÁR
január 3.Téli szünet utáni első tanítási nap
január 10-12.Osztályozó vizsga 14:00
január 21. Első félév utolsó napja
január 21. Kultúra napja
január 22. Központi írásbeli felvételi
január 27. Központi pótló írásbeli vizsga
január 27.SZMK értekezlet 17:30-tól Baglyos épület fsz
január 28.Félévi értesítők kiosztása
január 31. Farsangi 3 hetes projekt kezdete
január 31. Simonyi Zsigmond helyesírás verseny
Januári programjaink

A felsős évfolyamaink adventi ajtóival kívánunk mindenkinek békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag új esztendőt!

adventi_ajtok

BOLDOG HALLOWEENT MINDENKINEK!!! 🙂 

HALLOWEEN-i ajtók

2021. évi  Halloween-i ajtók díszítő verseny, a DÖK felső tagozat szervezésében. Az ajtók a ppt-ben megtekinthetők.


Dobj el mindent és olvass!
Szeptember 20-án elkezdődött iskolánk január 20-ig tartó „Dobj el mindent és olvass!” programja.
A gyerekek minden nap magukkal hozzák az iskolába (is) azt a könyvet, amit éppen olvasnak. Amikor kolompolást hallanak – bármilyen órán vesznek részt – leteszik a kémia, természetismeret vagy éppen nyelvtan tankönyvet, füzetet, és előveszik olvasandó könyvüket. A tanóra végéig , kb. 20 percen át folytathatják a korábban elkezdett történet olvasását.


PROGRAMJAINK:

NOVEMBER
szept.20 – jan 20-igDobj el mindent és olvass!
november 2. Őszi szünet utáni első tanítási nap
november 4. Fogadóóra 17.00-
november 11.Kiskun Farkas László városi szavalóverseny a Laffert Kúriában
november 11.Határtalanul szavalóverseny (iskolai forduló)
november 17.Nyílt nap 2-8. évf. (alsóban 1-3. óra, felső 1-6. óra)
november 18.Angol szavalóverseny
november 20.Területi Színház és Tánc Találkozó a Műv. Házban
november 24.Határtalanul szavalóverseny (városi forduló) a Laffert Kúriában
november 29.Zrínyi matematika verseny iskolai forduló
november 30.Elsősök negyedéves értékelésének kiküldése
Teremfoci bajnokság
Novemberi programjaink

PROGRAMJAINK SZEPTEMBER – DECEMBER

Programjaink szeptembertől decemberig

SZEKRÉNY BÉRLÉSI LEHETŐSÉG

Bérszekrény

„Kedves Szülők!

Idén is lehetőségük lesz gyermekük számára szekrényt bérelni, melyben a gyerekek értékeiket biztonságban tudhatják, felszerelésüket, kabátjaikat tárolhatják. A bérszekrény igényléséhez a tudnivalók kimentek a Kréta felületén, illetve érkeznek emailben az SZMK-s szülők által.

FN.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – SULIBÜFÉ

Büfé céljára szolgáló helyiség bérbeadására 2330 Dunaharaszti, Rákóczi u. 28. épületében található iskolai büfé működtetésére szolgáló 9 m2 alapterületű helyiség bérbeadása határozott időre, szeptember 1-től határozatlan időtartamra.

PÁLYÁZAT RÉSZLETEI:


12 év felettiek 1. oltása az intézményben

Tisztelt Szülők!


A COVID elleni védőoltásra jelentkezett 12 év feletti gyermekek 2. oltás időpontja szept. 21. 13.00 és  14.00 óra. Az oltási lapon rajta van,  ki,  melyik időpontban kap oltást.  Az oltást a Rákóczi u. 28. tornaterménél lévő orvosi szobában, dr. Kelemen Anna fogja beadni. Kérjük, hogy az oltásra hozzák magukkal a kinyomtatott, kitöltött és aláírt dokumentumokat, gyerekük lakcím, személyi igazolvány és TAJ kártyáját!
Az oltásra egy szülő kísérje el gyermekét!

Dunaharaszti, 2021. 09. 01.

Ficzere Noémi intézményvezető


Dunaharaszti Táncválasztó – 2021. szeptember 4-én 14:00-tól

Dunaharaszti Táncválasztó

Petőfi Sándor szavalóverseny – 2021.09.24.

Petőfi Sándor szavalóverseny

12 év felettiek Covid oltásának lehetőségéről

Oltásról szülőknek
Hozzájáruló nyilatkozat oltási kampányhoz
Diákok jelentkezési lap Covid 19 oltás


Tanévkezdés
Tanévkezdési információk, Gólya nap időpontjai, első napi időrend, szülőik, könyvosztás.

Tanévkezdési információk
Tanévkezdés

A 2021-22-es tanév rendjéről megjelent rendelet


Tájékoztató a Magyarországon tanulók diákigazolvány-igényléséről

https://www.oktatas.hu/kozneveles/igazolvanyok/diakigazolvany/mo_diakigazolvany_igenyles

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese


Javítóvizsga

Az iskolában a tanév végi javítóvizsgák időpontja 2021. aug. 24. 9.00 óra. A követelményeket és a részletes tudnivalókat minden érintettnek kiadtuk.