Egy rendkívüli fizika szakkör találkozó

Május negyedikén, szombaton a II. Rákóczi Ferenc általános iskola volt diákjai összegyűltek egy utolsó fizika szakkörre.

A találkozó ugyanolyan hangulatban telt, mint egykor a szakkör. Sok-sok éve nem látott barátokkal tölthettünk el három röpke órát, régi ismeretségek elevenedtek újra, ismét egy hullámhosszra kerülve beszélgettünk és önfeledten nevettünk. A kerekasztal beszélgetésen kiderült, hogy különféle egyetemeken tanultunk tovább és mind álmaink útját járjuk, büszke diplomásokká, sikeres üzletemberekké váltunk. Volt lehetőségünk újra élni a kísérletezés örömét is. Vizes, lufis feladatokat hajtottunk végre, versenyezve egymással és az idővel.

Remélem a jövőben lesz még lehetőségünk találkozni, akár az iskola falain kívül is. Székely-Simon Mária, a szakkört egykor vezető tanárnő ezt írta a csoport facebook oldalára:

„Kedves volt szakkör tagok, köszönöm a jelenléteteket, felemelő érzés volt veletek együtt lenni, büszke vagyok rátok! Köszönöm Georgina önzetlen munkáját a találkozó szervezésében, Ági, Mariann és az iskola vezetőjének támogatását.”Székely-Simon Mária

Szikora Georgina

Rendkívüli szakkörtalálkozó a Dunaharaszti Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

Május 4-én a fizika szakkör volt diákjai rendkívüli találkozón vettek részt, a Rákócziban. Jelen volt, Székely-Simon Mária, Weimber Ágnes és Abuczki Mariann tanárnő, valamint tíz volt szakkörös, Bordás Balázs, Bordás Blanka, Eke Márton, Horváth Kinga, Khouri Marina, Molnár Norbert, Szikora Georgina, Szikora Viktor, Timár Barnabás, Zelenák Gábor.

A programot Szikora Georgina szervezte, a szakkör egykori adminisztrátora. Az iskolába való megérkezés után Mária néni megnyitotta az eseményt, melyet Székely-Simon Zsófia egyik írásával zárt.

„Marika mama kérdése: Na mennyi a hőmérséklet, kicsi vagy nagy?
A válaszom: Valószínűleg nagy, mivel úgy érzem, hogy a belső energiám megnőtt a tesi órán való futás hatására. A földdel való súrlódás olykor lassította, olykor gyorsította haladásomat, ezáltal változó mozgást végeztem, melynek sebbessége nem volt egyenletes. Néha megálltam ekkor csökkent, majd a legvégén nyugalomba kerültem. A lecsökkent energiaszintemet a táplálékból fedeztem, melyet ebédkor ettem. Így viszonylag sikerült pótolnom az energiaveszteséget. A hazafelé sétáláskor a föld vonzóereje magához taszította a táskámat, tehát leesett. A tartóerőm segítségével felvettem, és ezáltal munkát végeztem. A hazafelé úton is munkát végeztem. A teljesítményem szerintem elég jó volt. A fajhőmről, valamint a mai napon végbement hőmérsékletváltozásomról nincs tudomásom. De azt tudom, hogy egy falat étel után 1.000.000 fokkal nőtt a hőmérsékletem. Most munkát végzek azáltal, hogy ide oda sétálva írok neked. Ennyi lenne a beszámoló.”

Hozzá tette, hogy az elmúlt években mi is rengeteg munkát végeztünk, és büszke az elért eredményeinkre.

A program egy közös beszélgetéssel folytatódott, ahol mindannyian beszámoltunk az eddigi sikereinkről és a jövőbeli céljainkról. Balázs az érettségi vizsgája után Angliában tanult tovább „Computer Science” szakirányon. Blanka miután emelt kémia érettségit tett sikeres felvételt nyert az állatorvosi egyetemre. Márton idén végez az Óbudai Egyetem Formatervező szakán, a fizika és a kémia is meghatározó része a munkájának. Kinga érettségi után Egerben tanult tovább formatervező grafikusnak. Marina emelt fizika érettségit tett és az Óbudai Egyetemen Mechatronikai mérnök szakon tanult tovább. Norbert is a fizikát választotta ötödik érettségi tárgyként, azóta sikeres szakács két étteremben is. Georgina Pécsett tanult tovább Kommunikáció és Médiatudomány szakon. Viktor 2022-ben végzett az Óbudai Egyetemen azóta pedig a BKV Hungária kocsiszínében dolgozik, mint üzemmérnök. Barnabás a Budapesti Műszaki Egyetem büszke diplomása, munkájának szerves része a fizika. Gábor a Budapesti Gazdasági Egyetemen végzett Turisztika- Vendéglátás szakon, azóta saját éttermet nyitott Budapesten.

A rövid szünet után a társaság újra átélhette a kísérletezés örömét, különféle vizes, lufis feladatok keretében. Az eseményt az Impéria Pizzéria elmaradhatatlan pizzája zárta.

A csatolt képek magukért beszélnek.

Székely-Simon Mária, a szakkört egykor vezető tanárnő ezt írta a csoport facebook oldalára:

„Kedves volt szakkör tagok, köszönöm a jelenléteteket, felemelő érzés volt veletek együtt lenni, büszke vagyok rátok! Köszönöm Georgina önzetlen munkáját a találkozó szervezésében, Ági, Mariann és az iskola vezetőjének támogatását.”

Büszkék vagyunk az elért eredményekre és sikerekre!

Szikora Georgina

Notebookokat kaptak a haraszti kisdiákok

https://dunaharasztionline.hu/helyihirek/oktatas/2024/05/16/notebookokat-kaptak-a-haraszti-kisdiakok/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3snJYJVsP2hPNGVCRM7dRx2ecJ_hY0XdhgDbMemvQ1uJcvglqnqXhGfHw_aem_Ab2RPPHwFXbmq_As-Cpc7ZzlhOrADAq8TdNbaGFS6zZa8nxO5zWDFaJSX7ahDUNX1DF88JCX56Sz9vVghYXEU5mq

Fontos határidő! Tájékoztatás az egyéni tanulói munkarendről

Az egyéni munkarendre vonatkozó kérelmeket főszabály szerint az adott tanévet megelőző június 15. napjáig lehet benyújtani. Ezt követően csak abban az esetben lehet egyéni munkarendet kérelmezni, ha olyan körülmény merül fel, mely megakadályozza, hogy a tanuló mindennapos iskolába járással teljesítse tanulmányi kötelezettségeit.

Az ezzel kapcsolatos információk elérhetők: https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend

Kötelező olvasmányok interaktív feldolgozása a rákóczis diákokkal

A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában már hagyománnyá vált, hogy minden tanévben tavasszal irodalmi sétára megy az 5. és a 6. évfolyam. A tanulmányi kirándulások egy-egy kötelező olvasmánnyal kapcsolatosak.  A szervezést, feladatsorok összeállítását, a tanulók felkészítését a magyartanárok végzik: Ledneczki Renáta, Balog Irén, Licsájer – Kozma Edit, Papp Éva.

5. évfolyamon Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című művét olvassák a gyerekek, ezért a regény fő helyszíneit, a Füvészkertet, valamint a Grundot látogatjuk meg. Csoportmunkában dolgoznak a gyerekek, feladatsorral a kezükben igyekeznek minden információt megtalálni.

Több tantárgyat is összekapcsolunk, hiszen a hely irodalmi vonatkozása mellett a virágok beporzásáról is sokat lehet tanulni a séta során. A gyerekek menetleveleket készítenek, közösen díszítik azt, valamint különféle, a regényhez kapcsolódó feladatot oldanak meg, és természetismeretből is tananyaghoz kapcsolódó kérdésekre keresik a választ. Jegyeket is kapnak a megoldásukra rajzból, technikából, irodalomból, természetismeretből.

Azért az önfeledt játék sem maradhat el. A Pál utcai fiúk szoborcsoportjánál vicces fényképek születnek, majd a Grund játszóterén kicsit beleélhetik magukat a regény szereplőinek színes világába.

A 6. évfolyam  Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének elolvasása után felkeresi az 1552-es csata helyszínét, az egri várat. A menetlevelek itt sem maradhatnak el, és a feladatok sem. Általában csodálatos rajzok születnek Jumurdzsák gyűrűjéről vagy az egri vár alaprajzáról, esetleg egy filmbeli jelenetről. Megnézzük a Panoptikumban, hogy milyen magas volt Dobó István, hogy nézett ki a szultán sátra, vagy milyen fegyvereket használtak a várvédők. Az érdekes, de hangos fegyverbemutató után ebben az évben az aknafigyelő folyosóban is sétálhattunk, és izgalmas filmet is láthattunk a Vármoziban. A feladatok összetettek: rajzolni, kutatni, figyelni, fogalmazni, fotózni is kell. A csoportokban minden tanuló kiveszi a részét a megoldásból és mindenki a saját erősségére, tehetségére támaszkodhat.

Ebben a tanévben először a hetedik évfolyamnak is szerveztünk kirándulást. A kötelező Szent Péter esernyője című Mikszáth-regényhez kapcsolódóan nem találtunk megfelelő helyszínt, ezért egy másik olvasmányt kerestünk. Egy 21. századi ifjúsági regényre esett a választásunk: Berg Judit Az őrzők című alkotása megfelelőnek látszott. A mű a Mátyás-templomban játszódik, ezért az úticélunk is a Budai Várnegyed volt. A Mátyás templomban megkerestük a regényben előforduló jelenetek helyszíneit, tárgyait, közben sokat tanultunk országunk leghíresebb koronázó templomának építéséről, történetéről. A gyerekek itt is feladatokat oldottak meg, majd a Vár-barlangi túrán érdekességeket tudhattunk meg arról, hogy milyen kövek alkotják a barlangrendszert, és mire használták az évek során.  A Vérmezőn játékos, történelmi feladványokat fejtettek meg a gyerekek.

Mindegyik kirándulás jó hangulatú, izgalmas, élményszerű túra volt. Biztosan megismételjük jövőre is.

„Magyartanárok”

Beiratkozás április 18-19. napokon 7.30-17.00 óráig

A DUNAHARASZTI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
a tanköteles gyermekek beíratása lesz.
Helyszín: Dunaharaszti, Rákóczi u. 28. Könyvtár épület
Az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét
betölti, tankötelessé válik. (Nkt. 45. § (2.))
A felvételi kérelem benyújtható a Kréta rendszer e-Ügyintézés felületén keresztül márc. 27. –
ápr. 19. 18.00 óráig. A személyes beiratkozás az iskolában ez esetben is szükséges!
Az általános iskolai beiratkozáshoz a kitöltött dokumentumokat mindkét törvényes
képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.
A következő dokumentumokat kérjük bemutatni a személyes beiratkozáskor:
 oktatási azonosító
 személyi igazolvány, annak hiányában születési anyakönyvi kivonat
 lakcímkártya
 TAJ kártya
 Szakértői vélemény, ha van (SNI, BTMN)
 5 éves kori státuszvizsgálati lap (védőnői szűrővizsgálat eredménye)
 Nem magyar állampolgár esetén tartózkodási engedély
Kérdéseikkel fordulhatnak az iskola titkárságához a következő elérhetőségeken:
titkarsag@frakoczi.edu.hu, tel.: 06304531913
Várjuk Önöket szeretettel a beiratkozáskor!
Ficzere Noémi igazgató

SULIZSÁK program hamarosan!

Honvédelmi táborokban való részvétel lehetőségéről szóló programkiajánló

Frissitett-kesz_BHK-programkiajanlo_2023.03.21

Támogatva az aktív, sportos életmód kialakítását.

Iskolánk vendége volt Bosnyák Viktória írónő és Dudás Győző illusztrátor

Március 18-án rendhagyó magyaróra volt a második évfolyamon. A jóhangulatú, vidám
másfél órában megismerhették a gyerekek az írónő Fókuszban a kókusz c. meséjének
szereplőit, Körtemájer-Sercli kapitányt, egyszemélyes legénységét, Maxit, a tengeri
malacot, és a Bolhás vasmacska elnevezésű kocsma csaposát, az oposszum Rezsőt, és
egyben egy kis kedvcsináló is volt, hogy minél többen olvassák el a mesét, hogy
megtudhassák, kik is azok a nyiminyámik. Dudás Győző pedig elkápráztatott bennünket
csodás, fantáziadús rajzaival, amit pillanatok alatt elénk tárt egy üres lapot megtöltve.

Gyöngyi néni

Népdalénekesek sikere a Rákóczi iskolában

Március 12-én sok kisgyerek sorakozott a tornateremben. Izgatottan várták, hogy énekelhessenek. Brigi néni segítségével bemelegítették a hangjukat, majd a kedves, mosolygós tanárokból álló zsűri előtt elénekelhették a kedvenc népdalukat. Ezen a napon a 3.-4. évfolyam diákjai, valamint a felső tagozatosok mutathatták meg a tehetségüket. Sok szép dallamot hallhattunk. Csoportos és egyéni kategóriában is indulhattak a gyerekek. Nagy meglepetésünkre bátor fiúk is kiálltak.

Másnap a kisiskolában az 1. és 2. osztályosokat hallhattuk. Igazi lelkes mezőny gyűlt össze. A kicsik mosolyogtak, élvezték a verseny minden pillanatát. A legszebben, legtisztábban éneklők oklevelet, ajándékot kaptak, de senki nem ment haza egy kis apró meglepetés nélkül.

A legügyesebbek a városi népdaléneklési versenyen is indultak, ahol nagyon szép eredményekkel végeztek. Felkészítő tanáruk Gondos Brigitta.

Csoportos kategóriában a

 a Dalos madarak (3.a) arany minősítést,

az Énekes madarak (4.b) ezüst minősítést,

a Cinegelányok (5.c) kiemelt arany minősítést,

a Fülemülék (5.c) arany minősítést,

a Rozmaring lányok (6.c) kiemelt arany  minősítést,

szóló kategóriában

az 1.d  osztályos Lányi Fruzsina kiemelt arany minősítést,

a 6.c  osztályos Kodela Eszter kiemelt arany minősítést ért el.

Külön dicséretet kapott Kodela Eszter azért, mert eredeti népviseletben adta elő a népdalcsokrot, valamint az 5. c. Fülemülék csapata a kézzel készített „nevezési lap szépséverseny” győztese címet is elnyerte.

Büszkék vagyunk a tehetséges diákjainkra!

Licsájer – Kozma Edit

2024-es általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítás CIG Pannónia és a Groupama Biztosító

Ahogy az a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjének 17. számában megjelent, az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosítást 2024. január 1. és december 31. közötti időszakra a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Groupama Biztosító Zrt. szolgáltatja.

A 2024. évi gyermek és balesetbiztosítással kapcsolatos igényeket a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. honlapján (https://www.cigpannonia.hu/ugyfeleinknek/alt-gyerek-balesetbiztositas) található igénybejelentő kitöltésével, az ott olvasható eljárásrendben és mellékletekkel szükséges benyújtani.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. visszamenőlegesen 2024. január 1-től fogadja a bejelentéseket.

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK!

Táborok 2024

Napközis tánc tábor 2024.07.8-12.

Biciklis tábor 2024.07.01-05.

2024/2025. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozást támogató, az előzetes jelentkezéshez is kapcsolódó szülői tájékoztató segédlet, illetve a beiskolázási modul felhasználói útmutatója

Tisztelt leendő Szülők!

 A beiratkozáshoz felhasználói útmutatók a KRÉTA Tudásbázis oldalán is elérhetővé váltak, a beiratkozás folyamatának oktató videója itt érhető el.

 Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket a szülőknek az Nkt. 72. § (1a) bekezdésében foglaltakra:
„A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről

a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy
b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul

tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál.”
 Azon tanulók esetében, akikkel az intézmény tanulói jogviszonyt létesít, kérjük a szülő nyilatkoztatását!

Szülői tájékoztató beiratkozásról

Szuloi-tajekoztato-beiratkozasrol_2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETI KÖZPONT Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében igazgató Munkakör/feladatkör betöltésére.

66.-Igazgato-Dunaharaszti-II.-Rakoczi-Ferenc-Altalanos-Iskola-PD2001

Iskolanyitogató – nyílt nap leendő elsősöknek 2024.04.14. 13:30-16:00

Tájékoztatás az államilag finanszírozott általános tanuló balesetbiztosításról

A Magyar Állam képviseletében eljáró Miniszterelnöki Kormányiroda  2024.01.01. naptól szerződést kötött a CIG Pannónia  Biztosító Zrt.-vel, annak érdekében, hogy az általános gyermek-és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek. https://cigpannonia.hu/ugyfeleinknek/alt-gyerek-balesetbiztositas

Márciusi Programok

Március 12-13, 21.7. évfolyam kompetencia
Március 13-14.Népdaléneklési verseny
Március 14.Ünnepi megemlékezés
Március 18.Magasugró verseny
Március 18.Író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával
Március 19.Angol Helyesíró verseny
Március 20.Alsós szavaló verseny
Március 21.Kenguru matematika verseny
Március 26.Rákóczi Nap
Március 27.Rákóczi futóverseny
Március 28.Tavaszi szünet


2024-2025 tanév körzethatárai

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 
kijelölte és közzétette
általános iskolák körzethatárait a 2024/2025-ös tanévre vonatkozóan
.

https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-a-2024-2025-tanevben

Sportolási és táborozási lehetőségek

Felsőoktatási pályaválasztási workshop 16-19 éveseknek

Gőzöd sincs, hogy érettségi után hova tovább? A Dunaharaszti József Attila Művelődési házban szervezik meg azt a 2 napos workshopot, ahol kiderítitek, hogy milyen hivatás lenne neked való, amiben nem csak hogy sikeres leszel, hanem bele sem kell gebedned és úgy is kimondottan jól fogsz keresni. Nézd meg gyorsan a részleteket a holnapon: www.gozomsincs.hu

Karácsonyi jótékonysági vásár a diákönkormányzat javára 2023.12.14-én

karacsonyi_vasar

A tankötelezettség megkezdésének halasztása (Óvodában maradás)

A tankötelezettség megkezdésének halasztása a 2024/2025. tanévre vonatkozó eljárásban azon
gyermekek esetében merülhet fel, akik 2017.09.01 és a 2018.08.31. között születtek, függetlenül
attól, hogy jelenleg középső, vagy nagycsoportba járnak-e és hogy korábban hány évig részesültek
óvodai nevelésben.
A kéreleműrlap a korábbi évek gyakorlatának megfelelően már 2023. december 28-tól a
kérelembenyújtási határidő végéig, vagyis 2024. január 18-ig lesz elérhető a következő
linken: https://ohtan.oh.gov.hu

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése 6 éves kor előtt

A korábbi iskolakezdés a 2024/2025. tanévre nézve azon gyermekek esetében merülhet
fel, akik 2018.09.01 és a 2019.08.31. között születtek, függetlenül attól, hogy jelenleg középső, vagy
nagycsoportba járnak-e és hogy korábban hány évig részesültek óvodai nevelésben.
A kéreleműrlap a korábbi évek gyakorlatának megfelelően már 2023. december 28-tól ,a
kérelembenyújtási határidő végéig, vagyis 2024. január 18-ig lesz elérhető a következő
linken: https://ohtan.oh.gov.hu/.

Középfokú felvételi írásbeli vizsga

November 30-ig lehet jelentkezni a középfokú felvételi írásbeli vizsgáira:
Az Oktatási Hivatal (OH) honlapján elérhetők e középiskolák adatai, valamint az az elektronikus
keresőfelület, amelyen a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói és a meghirdetett tanulmányi
területek találhatók.
A jelentkezést november 30-ig ahhoz a vizsgaszervező középiskolához kell beadni, amelyben a
felvételiző a vizsgáit meg kívánja írni.
A központi felvételi vizsgákkal és a középfokú felvételi eljárás további menetével kapcsolatos minden
információ elérhető az oktatas.hu honlapon.

A jelentkezés különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/6._KIFIR_kozponti_iras
beli_vizsga.pdf
A központi írásbeli vizsga speciális körülményeire vonatkozó kérelmekről a vizsgaszervező intézmény
igazgatója határozat formájában dönt.
Vizsgára jelentkező tanulók számának megküldése a Tankerületi Központ felé: 2023. december 8.

Tej-educatio

Tej-educatio program van ma az iskolában, ahol az egészséges életmód, a tej és tejtermékek fogyasztásának előnyeit ismerhetik meg a gyerekek játékosan , részben előadás, részben interaktív foglalkozás keretei között.

Az elektronikai hulladékgyűjtés későbbi időpontban lesz!

Kedves Szülők!

Az előzetesen a jövő hétre meghirdetett elekronikai hulladékgyűjtés egy későbbi időpontban kerül megszervezésre, amiről tájékoztatjuk majd Önöket.

A Reformkor nyagyjai – matricagyűjtő album 2.,3.,4. osztályosoknak

A matricagyűjtő-album az osztályfőnököktől kérhető

Kajla-utlevel-plakat_rotated

www.reformkornagyjai.hu

II. Pályaválasztó Nap a Gyere be Házban
2023.10.27. 16-20h

Poszter-A2-42×59.4-cm-4_compressed

Újra a dobogó felső fokán!

Néhány év kihagyás után, melynek okára nem szívesen gondol vissza már senki sem,
idén ismét sikerült a dobogó felső fokára állnunk a Budapest SPAR Maraton Futófesztivál
által meghirdetett sulifutam győztes iskolájaként. Budapest agglomerációjában a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola immáron 5. alkalommal nyert 100 ezer Ft SPAR vásárlási utalványt a
lelkes nevezők közreműködésével. Az október 14-én lezajlott, fantasztikus hangulatú
sporteseményre 219 fővel neveztünk, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni
támogatásukat! Ismét bebizonyítottuk, hogy lelkesedésben, támogatásban nincs hiány
iskolánkban, és az összefogás ereje csodákra képes! Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult
e siker eléréséhez, többek között iskolánk mozogni vágyó tanulóinak, a támogató szülőknek
és a lelkes kollégáknak! Jövőre újra megpróbáljuk!

Kovács Gáborné Gyöngyi

Kick-Box és önvédelmi oktatás kezdőknek
Vár a Sziget Küzdősport Akedémia Dunaharasztin is, a Rákóczi kis iskolában!

Vetor András utánpótlás edző
Tel: 06-20/581-9161

Gnyálin István 5 danos mester, vezetőedző
Tel: 06-30/9484-221

8. osztályosok továbbtanulása Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz (POM) bővebb információ: https://frakoczi.hu/tovabbtanulas-2023-24/

Továbbtanulási fórum

2023.10.05-én, 17:00-tól a József Attila Művelődési házban.
Szeretettel várják a 7 és 8. osztályos diákokat, szüleiket és minden érdeklődőt!

Szekrénybérlés – letölthető szerződés

Tájékoztatás szociális segítő szolgáltatásról

Tajekoztatas-szocialis-segito-szolgaltatasrol

OSZTÁLYFŐNÖKÖK ELÉRHETŐSÉGE

1aSzigli Beátabeata.szigli-toth@frakoczi.edu.hu
1bKovács Ibolyakovacs.ibolya@frakoczi.edu.hu
1cKecskeméti Viktória eva.kecskemeti.viktoria@frakoczi.edu.hu
1dFarkas-Simon Brigittabrigitta.simon.farkas@frakoczi.edu.hu
2aOros Klaudiakaludia.oros@frakoczi.edu.hu
2bKovács Gábornégaborne.kovacs@frakoczi.edu.hu
2cSzabóné Kovács Évaeva.kovacs.szabone@frakoczi.edu.hu
3aKaltenecker Péternépeterne.kaltenecker@frakoczi.edu.hu
3bLachné Czanik Zsuzsannalachnezsuzsa@frakoczi.edu.hu
3cKrányák Évaeva.krajnyak@frakoczi.edu.hu
3dJenei Grétajeneigreta@frakoczi.edu.hu
4aLeéb Évaeva.leeb@frakoczi.edu.hu
4bMezei Gábor gabor.mezei@frakoczi.edu.hu
4cKecskeméty Szilviaszilvia.kecskemety@frakoczi.edu.hu
4dSomfalvai Krisztinasomfalvai.krisztina@frakoczi.edu.hu
5aBéláné Hudák Ágneshudak.agnes@frakoczi.edu.hu
5bGyőri Mónikagyori.monika@frakoczi.edu.hu
5cGondos Brigittagondos.brigitta@frakoczi.edu.hu
6aPapp Évapappeva@frakoczi.edu.hu
6bLicsájer Kozma Editedit.licsajer-kozma@frakoczi.edu.hu
6cTakácsné Mezei Erzsébeterzsebet.mezei.takacsne@frakoczi.edu.hu
7aMaczali Évaeva.maczali@frakoczi.edu.hu
7bWeinber Gabriellagabriella.weinber@frakoczi.edu.hu
7cLedneczki Renátarenata.ledneczki@frakoczi.edu.hu
8aBaloghné Gáspár Veronikaveronikagaspar.baloghne@frakoczi.edu.hu
8bHorváth Nóranora.horvath@frakoczi.edu.hu
8cBalog Iréniren.balog@frakoczi.edu.hu
SNI alsóKuntzer Orsolyaorsolya.kuntzer@frakoczi.edu.hu
SNI felsőGráff Editedit.graff@frakoczi.edu.hu

IGAZGATÓI FOGADÓÓRÁK

Tisztelt Szülők!

Az igazgatói fogadóórák rendje  a 2023/24 tanévben :
                Páratlan héten: csütörtök 16.00
                Páros héten: kedd 16.00

Minden esetben előzetes időpont foglalás szükséges írásban, a titkarsag@frakoczi.edu.hu e-mail címen.

Megértésüket köszönjük.

ÉTKEZÉS LEMONDÁSA 09.01-re!

Tisztelt Szülők!

Bár a menza rendszerben lehetett 09.01.-re étkezést rendelni, de aznap az iskolában még nem lesz erre lehetőség.

Ezért mondják le a felületen, és a következő hónapban ezt az összeget  jóváírják.


ITT   VAN AZ ŐSZ, KEZDŐDIK AZ ISKOLA!

Tanévnyitó: 2023. szeptember 1. 8:00 Érkezés 7:45-ig!

iskolakezdes


Menüválasztás, étkezés beállítása

Tisztelt Szülők!

A 2023/2024-es tanévre szóló étkezési nyilatkozatok hiányában nem került beállításra az étkezési periódus a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói részére.
Ahhoz, hogy szeptember hónapra lehetőséget biztosítsunk a menüválasztásra, mindenkinek beállítottuk a teljes, háromszori étkezést, ami már elérhető a MENZA Pure szülői felületen.
Kérem Önöket, hogy aki nem fogja igényelni a reggelit vagy tízórait (esetleg mindkettőt), az mondja le a felületen,
hogy a 2023. augusztus 22-ei számlázásnál ez ne kerüljön kiszámlázásra.

A nyilatkozatokat pedig az iskolában fogják tudni majd kitölteni.  

Kérem, hogy kérdés vagy kérés esetén az alábbi e-mail-en keressenek:

gallzsuzsi@dunaharaszti.hu

Előre is köszönöm együttműködésüket.

Üdvözlettel:

Gáll Zsuzsanna
gallzsuzsi@dunaharaszti.hu
Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal


Étkezés beállítása az elsősöknek

Tisztelt leendő elsős Szülők!

A Menza felületen elérhetőek már az étkezések, lehet a gyerekeknek rendelni.
Ezt 08.20.-ig lehet megtenni.

Jelentkezz ISKOLAŐRNEK!

Elekromos roller és elektromos kerékpár a közlekedésben

Javítóvizsgák

A javítóvizsgák időpontja: 2023. augusztus 23. 9:00 óra.

Tanszerlista

5. évfolyam

Jó pihenést és kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!

Állásajánlatok a Rákócziban:

A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a következő teljes munkaidős állásokat hirdeti meg:
1 fő földrajz szakos tanár pályázati kiírás
1 fő testnevelés szakos tanár
1 fő fizika szakos tanár
1 fő gyógypedagógus pályázati kiírás
2 fő fejlesztő pedagógus pályázati kiírás és pályázati kiírás
1 fő könyvtáros pályázati kiírás
1 fő matematika szakos tanár pályázati kiírás
3 fő tanító pályázati kiírás, pályázati kiírás és pályázati kiírás
2 fő napközis tanító
1 fő iskolapszichológus pályázati kiírás
1 fő karbantartó pályázati kiírás
2 fő takarító pályázati kiírás
1 fő laboros pályázati kiírás
Az állásokat 2023. augusztus 21-től lehet betölteni.
Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet: titkarsag@frakoczi.edu.hu vagy 06 30 254 7930
 

Leendő elsős osztályok névsora:

1.A OSZTÁLY, SZIGLI BEÁTA, MATEMATIKA

73373479899
73376853083
73392962461
73434636812
73434747230
73434750844
73434840226
73434851865
73434852236
73434855532
73434856360
73435424190
73445750403
73461527127
73472923478
73475680426
73479718942
73527815979
73575268638

1.B OSZTÁLY, KOVÁCS IBOLYA, ANGOL

73434748971
73434844922
73434870207
73434870978
73434871456
73434882600
73435375908
73435379460
73473069875
73474081168
73479811651
73480214297
73480340004
73535941870
73537231383
73546012537
73546625627
73553137059
73568251864
73568333066
73571898328

1.C OSZTÁLY, KECSKEMÉTI VIKTÓRIA, MATEMATIKA

73359049243
73530135008
73434630917
73434829200
73434829381
73435404984
73435425545
73440128247
73469900560
73473074516
73473821140
73479674768
73496886638
73519465553
,73521051929
73525918242
73528010730
73572356586
73573044743

1.D OSZTÁLY, FARKAS-SIMON BRIGITTA, ANGOL

73434629077
73434751986
73434825918
73435424726
73437504998
73441951261
73474007643
73474010531
73475875928
73479805672
73480091007
73480127950
73496098107
73524823814
73525325389
73525921041
73532424369
73533557163
73538268628
73538269993
73568895422
73570002015
73579102192

SNI 1. OSZTÁLY KUNTZER ORSOLYA

734697234937351284111273557423236

Tanévzáró időpontja:

2023.06.21. szerda 8:00

Tanévzáró

Információ leendő elsőseink Szüleinek!
Az eszközlista a honlapunkról letölthető, de kérjük, hogy a 0. szülői értekezletig még ne kezdjenek vásárolni, ott fogják pontosítani az osztályfőnökök az egyéni igényeket.
Szülői értekezletek helyszíne: Rákóczi utca 28. (gyülekező az udvaron)
Időpontváltozás! Az új időpont: 2023.06.19. 16.00

A 0. szülői értekezletre szíveskedjenek 2.100 Ft-ot behozni az iskolai egyennyakkendőre.

Csengő hangú rákóczis népdalénekesek sikere a Városi Népdaléneklési Versenyen

Április 26-án kellemes hangulatú délutánt tölthettünk a Laffert Kúriában. Szebbnél szebb
különleges népdalt hallgattunk végig.
A Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola által szervezett népdaléneklési
versenyen a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tehetségei színvonalas
előadásokkal dobogós helyezéseket értek el minden kategóriában. Felkészítő tanáruk
Gondos Brigitta.


21 produkció közül a Vidám csicsergők csapata (3.b osztály) bronz, a Rákóczi pacsirták (5.c
osztályosok) csapata ezüst, Novák Emese (1. a) bronz, Várnai Hanna (2.a) ezüst, Bodnár
Amina (3.d) kiemelt arany, a Cinege lányok: Mustajbasic Jázmin és Juhász Janka (4.c) arany,
Kodela Eszter (5.c) arany, Gál-Zilahi Dominik (5.b) kiemelt arany minősítést szerzett.
Köszönjük a szervezőknek a lehetőséget!

Licsájer – Kozma Edit

Tisztelt Szülők!

Amennyiben a tanuló az általános felvételi eljárás időszakában nem nyert felvételt egy középfokú intézménybe sem, vagy felvételt nyert, de bármilyen okból megváltoztatja döntését úgy – a 2023. május 8. és augusztus 31. között megtartható rendkívüli felvételi eljárás során – egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú intézménybe, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak betöltetlen férőhelyei.

Ezzel kapcsolatos tudnivalók elérhetők:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/rendkivuli_felveteli_eljaras_ures_ferohelyek_2023

BEIRATKOZÁS
Iskolánkban 2023. április 20-21-én 8.00-17.00 óráig lesz a beiratkozás a Rákóczi u. 28. sz. alatt a Könyvtár épületében.
A beiratkozáshoz szükséges tájékoztató és dokumentumok a honlapon a beiratkozás fül alatt megtalálhatóak.

Rákóczisok Ráckevén

Ráckevei Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett II. Ifjúsági Összművészeti Fesztivál
második napján – április 25-én – ismét nagy sikerrel került megrendezésre immáron X. alkalommal a
méltán népszerű népdaléneklési versenyük.
Négy korcsoportban közel ötven versenyző csillogtatta meg tehetségét. Pest megye számos
települése, Budapest és Tolna megye általános, zenei tagozatos és alapfokú művészeti iskolái
képviseltették magukat a versenyen.
A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola öt diákja készült fel nagy lelkesedéssel és
izgalommal, Gondos Brigitta énektanárnő segítségével, erre a megmérettetésre.
Moldvai, szatmári és felcsíki népdalcsokrokat tanultak.
Bodnár Amina 3.d osztályos tanuló arany minősítésben,
Mustajbasic Jázmin 4.c osztályos tanuló bronz minősítésben
Gál Zilahi Dominik 5.b osztályos tanuló szintén bronz minősítésben részesült.
Juhász Janka (4.c) és Kodela Eszter (5.c) is remekül helyt állt az igen nívós mezőnyben. Büszkék
lehetünk rájuk.

Nyílt nap leendő elsősöknek és szüleiknek – 2023.04.17.

Drámapedaggógiai foglalkozás

Dec. 19-én a Nyitott Kör Egyesület tartott drámapedagógia foglalkozást az 1. a és 1.b osztályos tanulóknak „Az én rágóm” címmel. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, egy előre felvett  bábfilm segítette a gyerekeket abban, hogy aztán közös beszélgetés keretén belül együtt próbálják megoldani a kisfilmben szereplő gyerekek konfliktusát. A programban lehetőségük volt „megismerkedni” a „bábszereplőkkel”, és belebújni az egyik szereplő bőrébe, így a konfliktushelyzetbe bekerülve többféle megoldás is született. Jó volt látni és hallani, hogy a kicsi elsősök is milyen ügyesen, választékosan tudják megfogalmazni, kifejezni érzéseiket, érzelmeiket.

Üdvözli Önt a Nyitott Kör! (nyitottkor.hu)

Ezúton kívánunk mindenkinek szép karácsonyt, kellemes ünnepeket!

Az alábbi linken hallható dalt iskolánk 3.b osztályos tanulói éneklik.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket a következőkről: 

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése 6 éves kor előtt:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban

Figyelem! A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat kötelező érvényű. Amennyiben a Hivatal helyt ad a szülő kérelmének, a gyermek egy tanévvel korábban válik tankötelessé, vagyis egy évvel korábban kezdi meg az általános iskolai tanulmányait. A szülő nem hagyhatja figyelmen kívül a Hivatal határozatát, azzal ellentétes módon a későbbiekben nem dönthet úgy, hogy mégsem íratja be az iskolába a gyermekét.

A tankötelezettség megkezdésének halasztása (ÓVODÁBAN MARADÁS)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

Figyelem! A gyermek hatodik életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Ha a gyermek augusztus 31. napjáig a hetedik életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább már nem halasztható, a hétéves gyermeknek szeptember 1. napjával mindenképp meg kell kezdje tankötelezettségének teljesítését.

Ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési igény (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül (január 18. napjáig) szakértői véleményében javasolja, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ilyenkor a szakértői véleményt az óvodában kell bemutatni, az óvoda pedig annak alapján berögzíti az óvodában maradás tényét a köznevelés információs rendszerébe (KIR).

Figyelem! Ha az SNI, illetve a BTMN feltárásával összefüggésben végzett vizsgálat keretében a gyermek további egy nevelési évig történő óvodában maradását támogató előzetes szakértői vélemény kiállítására január 18. napjáig nem kerül sor és amennyiben a szülő szeretné, hogy gyermeke még egy évig óvodai ellátásban részesüljön, akkor a szülőnek kérelmet kell benyújtania a Hivatalhoz a törvényi határidőn belül, vagyis legkésőbb január 18-a éjfélig.

Figyelem! A Hivatal a döntését a szülővel határozat formájában közli, a határozat és a szakértői bizottság szakértői véleménye egyaránt kötelező érvényű. Amennyiben a Hivatal helyt ad a szülő kérelmének, illetve, ha a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága a törvényi határidőn belül javasolja az óvodában maradást, a gyermek egy tanévvel később válik tankötelessé. Ez azt jelenti, hogy a gyermek még egy nevelési évig kötelező módon óvodai ellátásban fog részesülniA szülő nem hagyhatja figyelmen kívül sem a Hivatal határozatát, sem a szakértői bizottság szakértői véleményét, és azzal ellentétes módon nem írathatja gyermekét iskolába.

A kérelmeket a 2023/2024. tanév vonatkozásában 2023. január 18. napjáig kell benyújtani. (A határidő utolsó napja az Ügyfélkapus benyújtás és a postára adás legkésőbbi dátumát jelöli.) A Kormány által elrendelt igazgatási szünet a kérelmek benyújtását nem befolyásoljaa kéreleműrlap 2023. január 01. és 18. között lesz elérhető. Ebben az időszakban a telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat a lenti elérhetőségeken szintén rendelkezésre áll. Fokozottan figyeljen a határidő betartására!

Első adventi kamravásár 2022

Rákóczisok sikere a XXVIII. Területi népdaléneklő versenyen

2022. november 16-án délután nagy izgalommal indultunk Szigetszentmiklósra.  Moldvai népviseletbe öltöztek a lányok, dúdolgatott az a bátor fiú is, aki csengő hangjával elkápráztatta a közönséget.

A Bíró Lajos Általános Iskola tantermében kellemes, hangulatos környezetben élvezhettük a szebbnél szebb dallamokat. Egyik dal különlegesebb volt, mint másik. Sokat tanulhattunk egymástól.

Tanulóink egyéni és csoportos kategóriában is indultak. A 3.b osztályos lányok, a Vidám csicsergők, bronz minősítést szereztek. A 3-4. osztályosok korcsoportjában Bodnár Amina, 3.d osztályos tanuló ezüst minősítést kapott.

Kodela Eszter (5.C) csodálatos hangjával levette a  zsűrit  lábáról. Előadását arany minősítéssel jutalmazták. Gál-Zilahi Dominik (5.b) szatmári dalokat énekelt és az ezüst minősítést kaphatta meg.  Új felfedezettünk, Juhász Panna Tünde a 7-8. osztályosok közül a legjobbnak bizonyult, az arany minősítést nyerte meg.

Igyekszünk minden lehetőséget kihasználni, hogy megmutathassuk milyen szépek az igazi magyar népdalok. Ezt a kincset érdemes megőrizni. Mindig lesznek fiatalok, akik továbbvihetik örökségünket.

Gondos Brigitta

Adventi Kamravásár – 2022. december 8. 16:00-19:00

Kézműveskedés, kirakodóvásár a Kamra kincseivel, arcfestés, forró tea, sütemények.

Aktualizált – letölthető éves eseménynaptár 2022-23

Továbbtanulás

Tisztelt Szülők!

Az általános iskola minden év október 31-ig a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat tájékoztatja a középfokú iskolai felvételi eljárás rendjéről.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_intezmenyeknek/kozlemeny_KIFIR_TT_megadasa/

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

A gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

A felvételi lapok aláírására vonatkozóan részletes tájékoztatás található a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról menüpont alatt.

Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülők közötti megegyezés, illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban!

Amennyiben a szülők a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása tekintetében nem tudnak megegyezni, úgy az Oktatási Hivatal a jelentkező egyetlen tanulói adatlapját sem dolgozhatja fel, a felvételi végeredmény megállapítására nem kerül sor. A szülők közötti vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, az Oktatási Hivatal ezekben az ügyekben döntést nem hozhat.

A különleges bánásmódot igénylő tanulók (sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) szüleinek már a jelentkezéseket megelőzően meg kell kezdeniük a tájékozódást a tanulók központi írásbeli vizsgán, illetve a felvételi eljárásban való részvételének speciális feltételeire vonatkozóan. Kérem szépen, hogy erre fokozottan figyeljenek!

A  középfokú felvételi eljárásrend időrendi áttekintése a fontos tudnivalókat, határidőket összefoglalva tartalmazza.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf 
utolsó oldala

Ficzere Noémi.

Papírgyűjtés a DÖK-szervezésében!

2022.09.27-29 keddtől csütörtökig várjuk a szorgos papírgyűjtőket!

Újságpapír (színes és fekete-fehér, katalógus, szórólap, folyóirat)
Papír csomagolási hulladék (hullám/karton papír)
Vegyes papír (könyv, irodai)

A felsős és az alsós osztályok külön versenyeznek, mindkét tagozaton az első három helyezett megkapja az érte járó pénzt, a többi a DÖK kasszába kerül, iskolai programoknál használjuk fel a gyerekek javára pl. versenyek díjazása, hiányzó anyagok, eszközök megvásárlására.

Amiket nekünk köszönhet a világ! „Álmok álmodói”20


Egy péntek délelőtti indulás a busszal és délutáni érkezés az iskolához, a kettő között egy fantasztikus kiállításon voltunk a gyönyörűen felújított Millenáris park, B épületében.
A felsőbb évfolyamról érdeklődő 40 gyereket vittünk el tanulni, ámuldozni, szórakozni, játszani, hiszen ez egy interaktív program 3 órán keresztül. 600 magyar innovációt mutat be érthetően, látványosan, gyerekbarátként ötletes megoldásokkal.
Mindenkinek ajánlom, aki még nem látta ezt a világraszóló magyar találmányokkal teli kiállítás, ami családi időtöltésnek is kiváló.
Bakkné B. Zsuzsa ( Rákóczi Iskola)

Mozgással a gyűjtsünk az alapítványnak!

Rákóczi suli alapítványa szabadtéri edzőeszközöket szeretne vásárolni, kérjük csatlakozzanak a támogatók csapatához!
CHERRISK GO nevű applikáción keresztül lehet naponta 1x 100Ft-al támogatni az alapítványt. Az applikáció ingyenesen letölthető az App Store-ból, és a Google Play Áruházból. Ha megvan az app, akkor úgynevezett „cserkókat” azaz pontokat lehet gyűjteni, méghozzá mobilmentes vezetéssel, biciklizéssel, illetve sétával. Ezeket 5 percenként adja a rendszer.

A felhasználók az összegyűjtött pontjaikat támogatásra válthatják be, ezek után fizeti a CHERRISK a pénzt, amely maximum 500 000 forint.

A támogatás lehetősége a CHERRISK GO appban 2022. október 19-ig található majd meg.

Ha Ön sétál, fut, bringázik vagy autózik, akkor könnyedén támogathatja a mobilmentes mozgásával a sulit, és a gyerekek hozzájuthatnak a sporteszközökhöz!

Hajrá Dunaharaszti!

Tájékoztató az év eleji étkezésről, nyilatkozatokról

Tisztelt Szülők!

Étkezéssel kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy a Menzában a periódusokat szeptember 12-ig meg fogjuk nyitni, akkortól tudnak étkezést lemondani. Addig minden gyermeknek a tavalyi periódus szerint rendelünk étkezést.

Az osztályfőnökök szeptember elsején az osztályfőnöki órákon minden gyermeknek ki fogják osztani az étkezési nyilatkozatokat, amiken kérjük, jelöljék, milyen étkezést igényelnek és jogosultak-e normatív támogatásra.

Ezeket a dokumentumokat kitöltve kérjük visszaküldeni szeptember 2-án (pénteken) az osztályfőnököknek, ezek alapján állítjuk be a Menzában az étkezést. A támogatásra jogosító igazolásokat (tartósbeteg igazolás, rendszeres gyermekvédelmi igazolás, egyéb önkormányzati támogatásra jogosító igazolás) szintén kérjük beküldeni legkésőbb szeptember 5-ig.

Az étkezési nyilatkozatok és a frissített étkezési térítési díjak elérhetőek honlapunkon.

Étekezési díjak tájékoztatók – nyilatkozatok

Tisztelt Szülők!

Az iskolai gyermekétkeztetés díjak a 2022. augusztus 1-jei rendkívüli képviselő-testületi ülés határozata alapján módosulnak 2022. szeptember 1-jétől:

A térítési díj naponta 3 étkezéssel Reggeli: 175 Ft Ebéd: 565 Ft Uzsonna: 175 Ft bruttó 915 Ft/nap -ra emelkedik.

Letölthető tájékoztatók – nyilatkozatok

Tanévkezdési információk

Tisztelt Szülők!

Vége van a nyárnak, jövő héten kezdődik az iskola. Már nagyon várjuk kollégáimmal a gyermekeket, kíváncsian, mennyit nőttek, mennyit változtak.

Normál tanévre készülünk, tantermi oktatással, hideg esetén fűtéssel.

A tanévnyitó szeptember 1-jén lesz 8.00 órától. Ezen a napon 7.30 -7.45.ig várjuk diákjaink érkezését ünneplő ruhában, nyakkendőben. A tanévnyitó után 3 óra osztályfőnöki óra lesz, tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatással, élménybeszámolókkal, játékkal kitöltve. A napnak 11.45-kor lesz vége, ekkor haza lehet vinni a gyerekeket. Ezen a napon étkezés még nem lesz, kérem, biztosítsák azt gyermekeik számára! Napközi sem lesz még, de összevont gyermekfelügyeletet biztosítunk azok számára, akik ezt igénylik. Igényüket kérem jelezzék mielőbb a titkarsag@frakoczi.edu.hu email címen!

Az első osztályosok szülői értekezlete a tanévnyitó napján, délután lesz.

A gyerekek hozzanak magukkal elegendő folyadékot is, és váltóruhát, a kényelmük biztosítására!

A nyár hátralévő részére kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek!

Ficzere Noémi

Idei végzős osztályaink

Kedves végzős diákok. Szeretettel gratulálunk és nagyon sok sikert kívánunk az élet minden területén!

Eszközlista

https://www.frakoczi.hu/eszkozlista-2022-23-as-tanev/

Induló elsős osztályok 2022-23 tanév

A 0. szülői értekezlet időpontja 2022. június 08. szerda 16.00 óra a Rákóczi u. 28-ban.

elsos_osztalyok-2

ALAPÍTVÁNYI BÁL – 2022.05.14. 19:00-től

Iskolánk ismét megrendezi hagyományos 1 Est Nekünk – Alapítványi bálját a József Attila Művelődési házban. Szeretettel várjuk vendégeinket! Támogató jegyek kaphatóak az iskolában és a Művelődési házban.

Várjuk a TOMBOLA-felajánlásokat, kérjük a felajánlókat, hogy ezen a rövid kérdőíven regisztráljanak, a követhetőség miatt.

Program: zene, tánc, műsor, tombola és sok-sok vidámság.

BEIRATKOZÁS

Iskolánkban április 21-én 7.00-17.00 óráig és április 22-én 8.00-17.00 óráig lesz a beiratkozás a Rákóczi u. 28. sz. alatt a Könyvtár épületében.

A beiratkozáshoz szükséges tájékoztató és dokumentumok a honlapon a beiratkozás fül alatt megtalálhatóak.

Szent Anna tó legendája – 2022.04.07-én 18:00-tól a Művházban

Április 7-én élő koncertes árnyjáték keretében megtekinthető ingyenes belépéssel a Szent Anna-tó legendája !

Nagyon sok legenda lengte körül a Szent Anna tavat.

Egyike ezen legendáknak a szerelemben boldogtalan lány története, mely szerint a Anna, a fiatal lány nem szeretett volna férjhez menni a szülők által, számára választott gazdag, ámbár durva és idős vőlegényéhez.

Mivel a szülők hajthatatlanok voltak, Anna az esküvő estéjén a tóba vetette magát.A helyiek a lány tiszteletére és emlékére nevezték el a tavat és minden évben Anna napján, istentiszteletet tartanak a tó szélén.

Húsvéti Játszóház április 9. 14:00-tól a József Attila Művelődési Házban

Pallaga József Bűvész sajnos lemondta előadását , de helyette Magic Hajnalka bűvész kápráztatja el majd a gyerekeket,akik a műsor részévé is válhatnak . Vajon hogy lesz a galambokból fehér nyuszi ? Gyertek el és legyetek részesei a varázslatnak !

Tájékoztatás az államilag finanszírozott általános gyermek- és ifjúsági baleset biztosításról

Ezúton értesítünk minden kedves Szülőt, hogy a Magyar Állam képviseletében eljáró Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre

-2022. január 1. – 2023. december 31.-

szóló szerződést kötött a Groupama Biztosító Zrt.-vel, mint vezető biztosítóval, valamint a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-vel, mint együttbiztosítóval annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

Részletes tájékoztatás – különös tekintettel a szolgáltatási igény bejelentésére – az alábbi linken érhető el:

https://www.groupama.hu/hu/Biztositasok/altalanos-gyermek-es-ifjusagi-balesetbiztositas.html

Nyílt nap leendő elsősők számára

Szeretettel várjuk nyílt napunkra a leendő elsősöket április 8-án, pénteken, a Rákóczi u. 28. Baglyos épületben 8:00-tól.

Zenés – táncos Jótékonységi Gála

Iskolánk 2022. április 21-én 18:00 órai kezdettel a József Attila Művelődési Házban az Ukrajnából menekült gyermemek és családjaik megsegítése céljából. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, a plakáton lévő QR-kód vagy az alábbi linkre kattintva! A rendezvényen összegyűlt pénzadomány a helyszínen átadásra kerül a Magyar Vöröskereszt Pest Megye Dunaharaszti Alapszervezete számára.

SEGÍTSÜNK KÖZÖSEN! KÖSZÖNJÜK!

Dunaharaszti diákok kiemelkedő eredményei a IX. Ráckevei Népdaléneklési Versenyen

A Ránki György Alapfokú Művészeti Iskola ·2022. március 1.-én megszervezte a · IX. Ráckevei Népdaléneklési Versenyt az Ács Károly Művelődési Központban.
A versenyen a délpesti régió több településéről általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és ének- zene tagozatos iskolák alsó és felső tagozatos tanulói vettek részt. Négy korcsoportban, szóló produkciókkal várták a megmérettetésben résztvevőket.
Bronz, ezüst, arany minősítésben, valamint dicséretben részesültek a versenyzők.
A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a 4. b és 4. c osztályból összesen négy diákkal képviseltette magát ezen a rangos rendezvényen. Ők a 3. korcsoportban versenyeztek.

Nevezni két szabadon választott, lehetőleg azonos tájegységben gyűjtött népdallal lehetett, amelyek közül legalább egyet Bartók Béla gyűjtött.
Gál-Zilahi Dominik (4. b) Fejér vármegyei, Ignácz Patrícia (4. b) Békés vármegyei, Kovács Panna (4. b) Békés vármegyei és Lányi Viktória (4. c) moldvai népdalokat adott elő.
Méltán büszkék lehetünk iskolánk növendékeire, hiszen kiemelkedő eredményeket értek el. Gál – Zilahi Dominik kapta az arany minősítést, amivel megnyerte a versenyt, Lányi Viktória bronz minősítésben részesült. Ignácz Patrícia és Kovács Panna is dicséretet érdemel, hiszen megállták a helyüket ebben az igen nehéz mezőnyben.

A gyerekek szorgalmasan, nagy lelkesedéssel készültek erre az igen nívós versenyre. A felkészülésben Gondos Brigitta tanárnő segítette őket.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk és szívből gratulálunk nekik!

BEISKOLÁZÁS 2022-23-as tanév – KÖRZETHATÁROK

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

kijelölte és közzétette

a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ illetékességi területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan.

http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-a-2022-2023-tanevben

Adó 1% – Köszönjük, ha minket támogat!

Rákóczi-liget Gyermekei Alapítvány
Adószámunk : 18623503-1-13

CÉLJAINK:
Az iskola digitális eszközparkjának bővítése, kültéri játékok vásárlása, iskolán kívüli programokon, versenyeken való részvétel támogatása.

Adó 1%

Képzőművészeti és irodalmi pályázat

Iskolánk pályázatot hirdet fennálásának 110. évfordulójára. Pályázni irodalmi vagy képzőművészeti (rajz, festészet, fotó) alkotással lehet, ami az iskola történetéhez, a sulihoz vagy akár az építéséhez kapcsolódik. A képzőművészeti alkotások maximális mérete A3, a fotókat nyomtatott és digitális formában is kérjük leadni. Az irodalmi kategóriában nincs műfaji megkötés. 4 korcsoportban lehet nevezni:

  1. 7 – 10 év
  2. 11 – 14 év
  3. 15 – 18 év
  4. felnőtt.

Lezárt, jeligével ellátott borítékban várjuk az alkotásokat. Kérjük megjelölni:

  • az alkotó nevét,
  • korcsoportját,
  • ha még tanuló – iskolájának nevét, elérhetőségét
  • az alkotás témáját és címét.

A benyújtott pályamunkákat szakmai zsűri bírálja majd el, a legjobbakat egy kiállításon mutatjuk majd be.

A pályamunkákat a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola címére (2330 Dunaharaszti, Rákóczi Ferenc u. 28.) vagy az iskola könyvtár e-mail címére (l.sziladi.gizella@frakoczi.edu.hu) lehet beküldeni.

Lezárt, jeligével ellátott borítékban várjuk az alkotásokat.

Leadási határidő: 2022. május 15.

PREZENTÁCIÓS SIKEREK 👏

A  HEBE Kft. meghirdetett  egy  előadás pályázatot II. Erzsébet angol  királynő  uralkodásának  70. évfordulójára, melyre Berencsi Bence,  iskolánk  8. c osztályos tanulója készítette a következő prezentációt B2 szinten.   A prezentációt választékos  angolsággal, szabadon  elő is adta csoportjában.

RENDKÍVÜLI TANÍTÁSI SZÜNET

A sorozatos tanári- és diák megbetegedések miatt csütörtöktől (2022.01.27) rendkívüli tanítási szünet lesz az intézményben, 2022. január 31-ig, az első tanítási nap 2022. február 1. kedd.

A szünet ideje alatt nem lesz online tanítás sem, nincs étkezés, sem ügyelet, az épület bezárásra és fertőtlenítésre kerül.

Koronavírus: rendkívüli tanítási szünet a Rákóczi suliban

Kolléganőnktől búcsúzunk..

INTÉZKEDÉSI TERV A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL – 2022.01.17 – 5. verzió

intezkedesi_terv_20220114-1

Aludj jól kihívás

Ép testben ép lélek- A mentális egészség hónapja

Globális társadalmi probléma a pihentető alvás hiánya, az alvászavarok. Ez a gyerekek körében is egyre nagyobb gondot okoz. Az iskolai védőnővel karöltve előadásokat tartunk a 6-8. évfolyamos tanulóknak e témakörben. Ehhez kapcsolódva egy kihívásra invitáljuk őket, amely alapján minden héten változtatnak egy körülményt az alvási szokásaikkal kapcsolatban. Ezek tapasztalatait minden héten megbeszéljük. A kihívás 4 héten keresztül tart, amely révén szeretnénk ráébreszteni a gyerekeket, hogy tudatosan alakítsák alvási szokásaikat a testük jelzései alapján.

Búcsúzunk szeretett kolléganőnktől,  Humicskó Zsuzsannától, Zsuzsika nénitől!

Közel 30 évig volt iskolánk lelkes tanító nénije, aki szeretettel fordult a gyerekek, szülők és a kollégák felé egyaránt. Fáradhatatlanul tanította a kis nebulókat a helyes beszédre, az illemre, belecsempészve óráin a drámapedagógia alapjait. Vidám, jóhangulatú óráin, bemutatóóráin jól érezte magát gyermek, felnőtt egyaránt. A vérében volt a tanítás, ízig-vérig pedagógus volt. Számára a tanítás nem munka volt, hanem „szórakozás”. Imádott a gyerekek között lenni, ez volt a lételeme. Az életerőt ő nem a Naptól kapta, hanem a kis tanítványoktól. Az iskolában minden tanuló ismerte őt, ha nem Zsuzsika néni osztályába járt, akkor is, hiszen minden kisdiákhoz volt egy kedves szava, mosolya.

Humoros történeteivel mosolyt csalt a kollégák arcára is a komor mindennapokban, a tanári hangos volt a nevetéstől, felüdülés volt Zsuzsika mellett lenni. Ha nagy ritkán elmaradt a mosoly, nevetés, akkor tudtuk, hogy rajtunk a sor, nekünk, kollégáknak kell egy kicsit felvidítani, erőt adni. Sohasem feledjük az igényes műsorait, a táncóráit, amit nagy odaadással, lelkesedéssel tartott a kollégáknak és gyerekeknek egyaránt.

Nagy űrt hagyott maga után, nehéz feldolgozni hiányát! Emlékezzünk rá az utolsó osztályával készült képekkel, ahol még mosolygósan állt a kamera elé.

Isten veled, Zsuzsika néni, emléked szívünkben megőrizzük!

Kosztolányi Dezső szavaival búcsúzik az iskola minden dolgozója!

„Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: “Hol volt…”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: “Nem volt… “
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.”

Továbbtanulási információk

A felsős évfolyamaink adventi ajtóival kívánunk mindenkinek békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag új esztendőt!

adventi_ajtok

BOLDOG HALLOWEENT MINDENKINEK!!! 🙂 

HALLOWEEN-i ajtók

2021. évi  Halloween-i ajtók díszítő verseny, a DÖK felső tagozat szervezésében. Az ajtók a ppt-ben megtekinthetők.


Dobj el mindent és olvass!
Szeptember 20-án elkezdődött iskolánk január 20-ig tartó „Dobj el mindent és olvass!” programja.
A gyerekek minden nap magukkal hozzák az iskolába (is) azt a könyvet, amit éppen olvasnak. Amikor kolompolást hallanak – bármilyen órán vesznek részt – leteszik a kémia, természetismeret vagy éppen nyelvtan tankönyvet, füzetet, és előveszik olvasandó könyvüket. A tanóra végéig , kb. 20 percen át folytathatják a korábban elkezdett történet olvasását.


Programjaink szeptembertől decemberig

SZEKRÉNY BÉRLÉSI LEHETŐSÉG

Bérszekrény

„Kedves Szülők!

Idén is lehetőségük lesz gyermekük számára szekrényt bérelni, melyben a gyerekek értékeiket biztonságban tudhatják, felszerelésüket, kabátjaikat tárolhatják. A bérszekrény igényléséhez a tudnivalók kimentek a Kréta felületén, illetve érkeznek emailben az SZMK-s szülők által.

FN.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – SULIBÜFÉ

Büfé céljára szolgáló helyiség bérbeadására 2330 Dunaharaszti, Rákóczi u. 28. épületében található iskolai büfé működtetésére szolgáló 9 m2 alapterületű helyiség bérbeadása határozott időre, szeptember 1-től határozatlan időtartamra.

PÁLYÁZAT RÉSZLETEI:


12 év felettiek 1. oltása az intézményben

Tisztelt Szülők!


A COVID elleni védőoltásra jelentkezett 12 év feletti gyermekek 2. oltás időpontja szept. 21. 13.00 és  14.00 óra. Az oltási lapon rajta van,  ki,  melyik időpontban kap oltást.  Az oltást a Rákóczi u. 28. tornaterménél lévő orvosi szobában, dr. Kelemen Anna fogja beadni. Kérjük, hogy az oltásra hozzák magukkal a kinyomtatott, kitöltött és aláírt dokumentumokat, gyerekük lakcím, személyi igazolvány és TAJ kártyáját!
Az oltásra egy szülő kísérje el gyermekét!

Dunaharaszti, 2021. 09. 01.

Ficzere Noémi intézményvezető


Dunaharaszti Táncválasztó – 2021. szeptember 4-én 14:00-tól

Dunaharaszti Táncválasztó

Petőfi Sándor szavalóverseny – 2021.09.24.

Petőfi Sándor szavalóverseny

12 év felettiek Covid oltásának lehetőségéről

Oltásról szülőknek
Hozzájáruló nyilatkozat oltási kampányhoz
Diákok jelentkezési lap Covid 19 oltás


Tanévkezdés
Tanévkezdési információk, Gólya nap időpontjai, első napi időrend, szülőik, könyvosztás.

Tanévkezdési információk
Tanévkezdés

A 2021-22-es tanév rendjéről megjelent rendelet


Tájékoztató a Magyarországon tanulók diákigazolvány-igényléséről

https://www.oktatas.hu/kozneveles/igazolvanyok/diakigazolvany/mo_diakigazolvany_igenyles

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese


Javítóvizsga

Az iskolában a tanév végi javítóvizsgák időpontja 2021. aug. 24. 9.00 óra. A követelményeket és a részletes tudnivalókat minden érintettnek kiadtuk.