SZAKKÖR JELENTKEZÉSI LAP

Játékos ügyességfejlesztő szakkör

Játékos ügyességfejlesztő szakkör

Alsó tagozatos gyerekek számára játékos ügyességfejlesztő szakkör. A gyerekek itt olyan foglalkozásokon vesznek részt, amelyek elsősorban az alapvető kézségeket fejlesztik, de megalapozzák az asztaliteniszhez és más labdajátékokhoz szükséges kézségek fejlődését is. A sportkört a DMTK Asztelitenisz szakosztályának vezetője, Török Zoltán szakedző tartja. A terem mérete miatt a csoport maximális létszáma 24 fő. Ezért kérem, időben jelentkezzenek!

III. osztályosok: hétfőn és szerdán 15:30 – 16:30

II és IV. osztályosok jelentkezési lapja. Foglalkozások: hétfőn és csütörtökön 17:00 – 18:00 nagy Rákóczi tornaterem, első foglalkozás szeptember 20.

III. és I-II. osztályosok jelentkezési lapja, Foglalkozások: kedden és pénteken 15:30 – 16:30, első foglalkozás szeptember 21. kis Rákóczi tornaterem

Korrepetálások természetismeret-biológia, fizika
Kedd 7.órában természetismeret-biológia korrepetálás, csütörtökön 7.órában fizika korrepetálás lesz.

Magyar felvételi felkészítő a 8.a és a 8.c osztály tanulóinak:
Kidolgozott rendszer szerint az érvelő fogalmazás megírását, a szövegértést gyakoroljuk egyre nehezedő feladatokkal. Az 5., 6., 7. osztályos magyar nyelvtani anyagot ismételjük, és teszteket oldunk meg. Minden héten kapnak házi feladatot a gyerekek, amit pontosan javítok és megbeszéljük. Célom, hogy minél eredményesebb magyar felvételit írjanak a tanulók.
Időpontja: kedd 14:00
Helyszín: 6-os terem


Magyar nyelv és irodalom korrepetálás 6.a osztályban: Segíts
éget nyújtok a magyarórákon lemaradó diákok számára.Játékos feladatokkal gyakoroljuk a nyelvtani anyagot vagy az irodalmi fogalmakat ismételjük és értelmezzük.
Időpontja: csütörtök 14:00
Helyszín: 15-ös terem

Röplabda szakkör

Röplabda szakkör

Szeretettel várok minden sportolni vágyó 5. és 6. osztályos diákot, aki szívesen mozogna és szeretne megismerkedni a röplabda sportággal. 

“A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.” 
Ernest Hemingway

Időpont: péntek 14:00- 15:30
Helyszín: nagy tornaterem

Jelentkezni lehet a szakköri jelentkezési lapon, amit a Krétában, a honlapon vagy az osztályfőnököknél lehet igényelni.

Szakkörvezető: Szatai Eszter 

Fizika szakkör

Fizika szakkör

Einstein: “Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi.”
Ha te egy kicsit is kíváncsi 7-8.osztályos tanuló vagy és szeretnéd fizikus szemmel nézni a világ történéseit, itt a helyed ezen a szakkörön. Találjuk meg együtt kérdéseidre a válaszokat hétfőnként, 14-16 óra közöt a 8-as teremben.

Felvételi előkészítő

Iskolánk 8. osztályos tanulói – a központi írásbeli vizsga időpontjáig – felvételi előkészítőre járhatnak.
A foglalkozásokon felvételi feladatsorokat oldunk meg, megbeszéljük az elmúlt évek felvételi tesztjeit,
átismételjük a korábban tanultakat, lehetőség nyílik arra, hogy kellemes légkörben, bátran kérdezhessen mindenki,
és újra megtanuljuk azt, ami esetleg elfelejtődött.
Az előkészítő időpontja a 8.b osztály részére: péntek, 6.óra.

Elsősegély szakkör

Itt a lehetőség, hogy megtanuld hogyan kell helyesen ellátni a sérültet egy baleset után, vagy segíteni, ha valaki rosszul érzi magát. A megszerzett tudás a mindennapi életben hasznos lesz.

Elsősegély tanfolyam

Gyere és tanulj meg életet menteni! 

Várok minden érdeklődőt 6-8.évf. -ról.
Az elsősegély szakkört szerdánként 14.15-15.15-ig  tartom az 5-ös teremben.

                                        Bakkné  Zsuzsa néni

Énekkar (szakkör)

Ének szakkör – énekkar

A zene mindenkihez szól, mindenkit megmozgat. Nincs szüksége szavakra, tolmácsra,
közvetlenül hat az ember érzéseire.
Az iskolákban a karéneklés, mint nevelőeszköz a zenei nevelésben igen fontos
szerepet kap.
Az iskolai karének az iskolai énektanítás része, s a gyermekek zenei nevelésének
szerves része. A karéneklés folyamatában a gyermekekben fokozottan fejlődnek ki
olyan értékes érzések, mint:

 • a kollektív szellem, egymás munkájának a megbecsülése
 • a művészi szép elérésének, megragadásának igyekezete
 • az érzelmi gazdagodással, az átélt örömmel párhuzamosan bontakozik ki a
  tanulók zenei képessége.
  Terveink szerint az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken mindig szerepel majd az
  iskolai kórus is, a benne éneklők emelik a kollektív megmozdulás színvonalát s így
  nem alaptalanul érdemlik majd ki társaik és az iskola megbecsülését.
  Tagjai életkori sajátosságaiknak, hangi- és kottaolvasási szintjüknek megfelelő
  műveket tanulnak és szólaltatnak meg. A hagyományos, magyar zeneirodalom
  remekművei mellett tanulunk régebbi korok műveit, valamint rendszeresen fordulunk
  a könnyedebb műfajok irányába is gitár, ritmus és más hangszerek kíséretével.
  Szeretettel várjuk minden énekelni vágyó diák jelentkezését!
  Helyszín és időpont:
  A Rákóczi 28. szám alá (baglyos épületbe) járók számára: péntekenként 13.00-13.45
  (11. terem).
  A Rákóczi 1. szám alá (kisiskolába) járók számára: keddi napokon 13.00-13.45
  (tornaterem).

  Szükséges eszköz: egy üres műanyag mappa 10 laptartó fóliával.
  Gondos Brigitta

SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖR

Színjátszó szakkör

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!
A Szélkakas színjátszó szakkör idei foglalkozásai keddenként 14.00-15.30 óráig lesznek a József Attila Művelődési Házban. A szakkörre 4-7. osztályos gyermeket jelentkezését várom. A szakkörre járó tanulók a Művelődési Házba önállóan érkeznek (az iskolából együtt indulnak), onnan önállóan távoznak.
Az első szakköri időpont szept. 21. Ez a foglalkozás még az iskolában lesz. Gyülekező a Főépület előtt. Szept. 28-tól a foglalkozások a Művelődési Házban lesznek.
Jelentkezni lehet a szakköri jelentkezési lapon, melyet a Kréta naplóban, a honlapon és az
osztályfőnököknél lehet elérni.
Dunaharaszti 2021. 09. 02.

Ficzere Noémi

Kickbox

Rákóczi kis iskola tornatermében szeptember 6-án, hétfő – szerda 16:30 kezdéssel ismét indulnak a kickbox edzések!

Dunaharasztin 10 éve működő szakosztályunk több magyar bajnokot nevelt az elmúlt években, de azokat is várjuk akik önvédelmet, állóképességet akarnak fejleszteni.

Ami fontos számunkra: Fokozatosság – Egészség megőrzés – Élmény szerzés – Jó közösség

Kickbox szakkör