Evangélikus hitoktatás

Mi jellemzi az evangélikus hit- és erkölcstanórát?

 • Az evangélikus hit- és erkölcstanórán foglalkozunk mindazokkal a témákkal és kérdésfelvetésekkel, amelyeket az erkölcstanóra tárgyal.
 • Például: Ki vagyok én? Hol a helyem a családban, az iskolában, a közösségekben? Mit jelent a hazaszeretet?
 • Mindezeket a kérdéseket azonban a Biblia tanítása és egyházunk évszázados hagyományai alapján vesszük sorra, de más, az életünk egészére vonatkozó kérdésekről is tanulunk.
 • Például: Hogyan tapasztalható meg Isten szeretetének ereje? Mitől teljes az életünk? Milyen értékeket közvetít a Biblia?

Mit tanít az evangélikus hit- és erkölcstanórán a tanár?

 • Az órákon a diákokat az életük kérdésein keresztül juttatjuk el a Biblia, valamint az egyház tanításának és történetének ismeretéhez. A tananyag feldolgozása során hangsúlyt fektetünk a személyes lelki és érzelmi fejlődés elősegítésére, továbbá az erkölcsi érzék mélyítésére is.

Melyek az evangélikus hit- és erkölcstanórák fő témakörei?

 • Jézus életének és tanításának megismerése.
 • Önismeret.
 • Emberi kapcsolatok.
 • A közösség és a környezet jelentősége életünkben.

Ki tartja az evangélikus hit- és erkölcstanórát?

 • A helyi evangélikus egyházközség lelkésze vagy hitoktatója.
  Ki járhat evangélikus hit- és erkölcstanórára?
 • Bárki választhatja az evangélikus hit- és erkölcstant. A jelentkezésnek nem feltétele sem a keresztség, sem az evangélikus egyházhoz tartozás.
  Mi a jelentkezés módja?
 • A szülő nyilatkozik arról, hogy gyermekét szeretné beíratni az evangélikus hit- és erkölcstanórára. A leendő elsős gyermekek szülei a beiratkozás alkalmával (2021. április 15-16.), a leendő ötödikesek szülei pedig 2021. május 20-áig jelezhetik döntésüket az általános iskolában.

Szeretettel várjuk gyermekét a tanév kezdetétől az evangélikus hit- és erkölcstanórákon!

Hitoktatas-Evangelikus-szorolap