A DUNAHARASZTI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

a tanköteles gyermekek beíratása lesz.
Helyszín: Dunaharaszti, Rákóczi u. 28. Könyvtár épület

Az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét
betölti, tankötelessé válik. (Nkt. 45. § (2.))
A felvételi kérelem benyújtható a Kréta rendszer e-Ügyintézés felületén keresztül márc. 27. –
ápr. 19. 18.00 óráig. A személyes beiratkozás az iskolában ez esetben is szükséges!
Az általános iskolai beiratkozáshoz a kitöltött dokumentumokat mindkét törvényes
képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.
A következő dokumentumokat kérjük bemutatni a személyes beiratkozáskor:
 oktatási azonosító
 személyi igazolvány, annak hiányában születési anyakönyvi kivonat
 lakcímkártya
 TAJ kártya
 Szakértői vélemény, ha van (SNI, BTMN)
 5 éves kori státuszvizsgálati lap (védőnői szűrővizsgálat eredménye)
 Nem magyar állampolgár esetén tartózkodási engedély

Kérdéseikkel fordulhatnak az iskola titkárságához a következő elérhetőségeken:
titkarsag@frakoczi.edu.hu, tel.: 06304531913
Várjuk Önöket szeretettel a beiratkozáskor!

Ficzere Noémi igazgató

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK!

Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat lehetőség szerint kitöltve hozzák eredetiben a beiratkozáshoz.

2024/2025. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozást támogató, az előzetes jelentkezéshez is kapcsolódó szülői tájékoztató segédlet, illetve a beiskolázási modul felhasználói útmutatója

Tisztelt leendő Szülők!

 A beiratkozáshoz felhasználói útmutatók a KRÉTA Tudásbázis oldalán is elérhetővé váltak, a beiratkozás folyamatának oktató videója itt érhető el.

 Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket a szülőknek az Nkt. 72. § (1a) bekezdésében foglaltakra:
„A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről

a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy
b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul

tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál.”
 Azon tanulók esetében, akikkel az intézmény tanulói jogviszonyt létesít, kérjük a szülő nyilatkoztatását!

Szülői tájékoztató beiratkozásról

Szuloi-tajekoztato-beiratkozasrol_2024

Iskolanyitogató – nyílt nap leendő elsősöknek 2024.04.14. 13:30-16:00

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

kijelölte és közzétette

a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ illetékességi területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait a 2024/2025-ös tanévre vonatkozóan.

https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-a-2024-2025-tanevben