2024/2025-ös tanévre vonatkozó információk

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése 6 éves kor előtt

A korábbi iskolakezdés a 2024/2025. tanévre nézve azon gyermekek esetében merülhet
fel, akik 2018.09.01 és a 2019.08.31. között születtek, függetlenül attól, hogy jelenleg középső, vagy
nagycsoportba járnak-e és hogy korábban hány évig részesültek óvodai nevelésben.
A kéreleműrlap a korábbi évek gyakorlatának megfelelően már 2023. december 28-tól ,a
kérelembenyújtási határidő végéig, vagyis 2024. január 18-ig lesz elérhető a következő
linken: https://ohtan.oh.gov.hu/.

A tankötelezettség megkezdésének halasztása (Óvodában maradás)

A tankötelezettség megkezdésének halasztása a 2024/2025. tanévre vonatkozó eljárásban azon
gyermekek esetében merülhet fel, akik 2017.09.01 és a 2018.08.31. között születtek, függetlenül
attól, hogy jelenleg középső, vagy nagycsoportba járnak-e és hogy korábban hány évig részesültek
óvodai nevelésben.
A kéreleműrlap a korábbi évek gyakorlatának megfelelően már 2023. december 28-tól a
kérelembenyújtási határidő végéig, vagyis 2024. január 18-ig lesz elérhető a következő
linken: https://ohtan.oh.gov.hu


Tisztelt Szülők!

Mint Önök előtt is ismeretesek, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

A gyermek 6. életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Legkésőbb a gyermek 7. életévének augusztus 31-éig történő betöltése után kezdődő tanévben a gyermek meg kell kezdje tankötelezettségének teljesítését.

A tankötelezettség megkezdésének halasztására (ÓVODÁBAN MARADÁS) vonatkozó tájékoztató az OH honlapján elérhető:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

Elérhetők a tájékoztató anyagok a tankötelezettség teljesítésének 6 éves kor előtti megkezdésének lehetőségével kapcsolatban is:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban

A kérelmeket a 2022/2023. tanév vonatkozásában 2022. január 18. napjáig kell benyújtani.