Tisztelt Szülők!

Amennyiben a tanuló az általános felvételi eljárás időszakában nem nyert felvételt egy középfokú intézménybe sem, vagy felvételt nyert, de bármilyen okból megváltoztatja döntését úgy – a 2023. május 8. és augusztus 31. között megtartható rendkívüli felvételi eljárás során – egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú intézménybe, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak betöltetlen férőhelyei.

Ezzel kapcsolatos tudnivalók elérhetők:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/rendkivuli_felveteli_eljaras_ures_ferohelyek_2023

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

A középiskolai továbbtanulással kapcsolatos információkat szeretnénk megosztani:

Az OH honlapján elérhető valamennyi információ a középfokú felvételi eljárással kapcsolatban.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

A középfokú iskolák 2022. október 20-ig nyilvánosságra hozták felvételi tájékoztatójukat és meghatározták tanulmányi területeiket, amelyekre a felvételi eljárás során jelentkezőket fogadnak.

A tanulóknak 2022. december 2-ig egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

A központi írásbeli vizsgák időpontja:

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi időpontokban kell megszervezni: 

– a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2023. január 21-én 10.00 órától, 

– a pótló írásbeli vizsgát a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2023. január 31-én 14 órától. 

A középfokú intézményekbe való jelentkezési lapok beküldési határideje: 2023. február 22.

Különösen szeretnénk felhívni a figyelmet az alábbiakra:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/sni_tanulok_reszvetele

Azt, hogy az adott tanuló különleges bánásmódot igénylő tanulónak minősül – függetlenül attól, hogy a tanuló milyen képzési rendszerben és milyen munkarendben tanul – a pedagógiai szakszolgálat megfelelő szakértői bizottsága az ún. szakértői véleménybe foglalva állapítja meg. A szakértői vélemény tartalmazza annak megállapítását, hogy a különleges bánásmódot igénylő tanuló milyen nehézséggel küzd (sajátos nevelési igényű, a továbbiakban: SNI, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a továbbiakban: BTMN), valamint mindazoknak a mentességeknek és kedvezményeknek a körét, amelyek a tanulót a tanulmányai során megilletik. Fontos, hogy a kedvezmények és mentességek a középfokú felvételi eljárás során csak az érvényes szakértői vélemények birtokában érvényesíthetők. Amennyiben a szakértői véleményben foglaltak középfokú felvételi eljárás során való alkalmazásával kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, mielőbb forduljanak a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottsághoz.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kulonleges_banasmodot_igenylo_tanulok.pdf

A gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek – az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint – közösen kell dönteniük. Ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülők közötti megegyezés, illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban! A felvételi lapok aláírására vonatkozó részletes tájékoztató letölthető az alábbi linkről.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_felveteli_lapok_alairasa.pdf

A kérelmeket a 2023/2024. tanév vonatkozásában 2023. január 18. napjáig kell benyújtani. (A határidő utolsó napja az Ügyfélkapus benyújtás és a postára adás legkésőbbi dátumát jelöli.) A Kormány által elrendelt igazgatási szünet a kérelmek benyújtását nem befolyásolja; a kéreleműrlap 2023. január 01. és 18. között lesz elérhető. Ebben az időszakban a telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat a lenti elérhetőségeken szintén rendelkezésre áll. Fokozottan figyeljen a határidő betartására!