Tisztelt Szülők!

Az általános iskola minden év október 31-ig a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat tájékoztatja a középfokú iskolai felvételi eljárás rendjéről.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_intezmenyeknek/kozlemeny_KIFIR_TT_megadasa/

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

A gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

A felvételi lapok aláírására vonatkozóan részletes tájékoztatás található a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról menüpont alatt.

Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülők közötti megegyezés, illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban!

Amennyiben a szülők a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása tekintetében nem tudnak megegyezni, úgy az Oktatási Hivatal a jelentkező egyetlen tanulói adatlapját sem dolgozhatja fel, a felvételi végeredmény megállapítására nem kerül sor. A szülők közötti vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, az Oktatási Hivatal ezekben az ügyekben döntést nem hozhat.

A különleges bánásmódot igénylő tanulók (sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) szüleinek már a jelentkezéseket megelőzően meg kell kezdeniük a tájékozódást a tanulók központi írásbeli vizsgán, illetve a felvételi eljárásban való részvételének speciális feltételeire vonatkozóan. Kérem szépen, hogy erre fokozottan figyeljenek!

A  középfokú felvételi eljárásrend időrendi áttekintése a fontos tudnivalókat, határidőket összefoglalva tartalmazza.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf 
utolsó oldala

Ficzere Noémi.