Beiratkozás lépéseihez szükséges dokumetumok

Tisztelt Szülők!

Kérjük, hogy az alábbi linken csatolt kérdőívet szíveskedjenek kitölteni!

https://docs.google.com/forms/d/1Cl0LsnUA5xUBT2M9AGMuDVyfxa7xrVl5_jNRYk0hlVE/edit?usp=sharing

Köszönjük!


Az emberi erőforrások minisztere által kiadmányozott EMMI határozat szerint, a 2021/2022-es tanévre szóló általános iskolai beiratkozás a jogszabályban rögzítetteknek – Nkt. 50. §. (7), illetve 27/2020. EMMI rendelet 7. §. – megfelelően 2021.április 15-16-án lesz.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/19_2021_EMMI_hatarozat.pdf

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét 2021. augusztus 31-ig elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról – a szülő kérelme alapján – 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. A szülői kérelem benyújtására az iskolakezdés évében, január 15-éig van lehetőség. Abban az esetben, ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.

A kérelem benyújtására vonatkozó részletes tájékoztatás a Hivatal honlapján, a https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa oldalon található.

Az Általános Iskolák felvételi körzetei a 2021/2022. tanévben “Dunaharaszti”


Leendő tanáraink bemutatkozása: